یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۴۲ نفر
۲۱,۲۲۸,۶۰۷ نفر
۴,۶۸۸ نفر
۱۲,۰۴۲ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۲۹ ۶۶۱   کاربر ۷۴۹   صفحه
۱۰/۲۸ ۱,۵۱۶   کاربر ۱,۹۰۵   صفحه
۱۰/۲۷ ۱,۴۲۵   کاربر ۱,۵۶۷   صفحه
۱۰/۲۶ ۳۷۲   کاربر ۴۱۳   صفحه
۱۰/۲۵ ۱,۲۲۲   کاربر ۱,۴۵۶   صفحه
۱۰/۲۴ ۱,۶۱۱   کاربر ۱,۹۲۶   صفحه
۱۰/۲۳ ۱,۵۸۵   کاربر ۱,۹۰۱   صفحه
۱۰/۲۲ ۱,۵۴۰   کاربر ۱,۸۸۲   صفحه
۱۰/۲۱ ۱,۴۹۶   کاربر ۱,۷۴۸   صفحه
۱۰/۲۰ ۷۵۶   کاربر ۹۰۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۱,۴۵۴   کاربر ۱,۶۷۶   صفحه
۱۰/۱۸ ۱,۴۳۷   کاربر ۱,۶۵۱   صفحه
۱۰/۱۷ ۱,۴۹۸   کاربر ۱,۷۵۶   صفحه
۱۰/۱۶ ۱,۴۳۱   کاربر ۱,۶۹۳   صفحه
۱۰/۱۵ ۱,۳۱۶   کاربر ۱,۵۳۶   صفحه
۱۰/۱۴ ۱,۴۰۷   کاربر ۱,۷۰۱   صفحه
۱۰/۱۳ ۱,۳۷۰   کاربر ۱,۵۱۴   صفحه
۱۰/۱۲ ۱,۵۱۶   کاربر ۱,۷۲۹   صفحه
۱۰/۱۱ ۱,۵۲۵   کاربر ۱,۹۱۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۱,۶۳۸   کاربر ۱,۹۶۵   صفحه
۱۰/۰۹ ۱,۵۵۷   کاربر ۱,۸۷۴   صفحه
۱۰/۰۸ ۱,۶۳۰   کاربر ۲,۰۵۷   صفحه
۱۰/۰۷ ۱,۶۶۳   کاربر ۲,۱۱۵   صفحه
۱۰/۰۶ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۴۸۱   صفحه
۱۰/۰۵ ۱,۳۵۹   کاربر ۱,۵۵۴   صفحه
۱۰/۰۴ ۱,۶۸۲   کاربر ۲,۱۱۶   صفحه
۱۰/۰۳ ۱,۷۲۵   کاربر ۲,۴۷۲   صفحه
۱۰/۰۲ ۱,۵۸۳   کاربر ۱,۹۸۶   صفحه
۱۰/۰۱ ۱,۵۷۴   کاربر ۱,۹۳۱   صفحه
۰۹/۳۰ ۱,۵۰۳   کاربر ۱,۸۱۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۴۵,۵۴۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳۴,۵۷۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱۳,۳۶۰ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۸,۱۲۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۱,۵۳۸ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۹۷,۱۱۲ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۴,۹۹۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۰۷,۷۰۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۱۷,۹۷۸ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۸۰,۱۱۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۹۴,۱۴۰ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۰۵,۲۳۰ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۷۹,۲۴۷ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۵۵,۶۵۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۴۵,۲۴۰ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۳۶,۲۰۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۰۱,۸۰۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۹۰,۷۸۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۸۴,۹۴۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۹۵,۶۹۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۸۳,۹۹۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۷۹,۵۵۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۷۵,۳۱۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۶۸,۱۹۶ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶,۲۱۴,۰۲۲ ۳۰ %
ZZZ
ZZZ
۴,۹۶۱,۲۸۸ ۲۴ %
GBR
GBR
۳,۰۴۱,۶۱۴ ۱۵ %
USA
USA
۱,۸۹۹,۵۹۶ ۹ %
EU
EU
۱,۵۴۰,۷۸۷ ۷ %
CHN
CHN
۶۹۳,۴۲۰ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۴۳۰,۱۰۸ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۴,۸۱۰ ۱ %
ROM
ROM
۲۰۹,۱۳۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۶۰,۳۱۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۳۷,۷۳۱ ۱ %
IND
IND
۹۸,۶۸۶ ۰ %
JPN
JPN
۷۷,۱۲۷ ۰ %
POL
POL
۵۶,۷۸۴ ۰ %
CAN
CAN
۴۶,۱۵۹ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۹۰۱ ۰ %
NLD
NLD
۴۳,۲۳۲ ۰ %
TUR
TUR
۳۸,۰۱۵ ۰ %
PRT
PRT
۳۶,۲۹۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۳۸,۳۶۴ ۳۵ %
Firefox
Firefox
۴۵۶,۸۲۴ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۳۵۹,۲۶۰ ۲۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۸۰,۷۷۵ ۴ %
Safari
Safari
۶۳,۲۶۲ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۶,۱۸۱ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۳,۴۱۹ ۲ %
Other
Other
۳۶,۴۴۹ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸,۲۸۶ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹,۳۹۷ ۱ %
Opera
Opera
۱۵,۵۵۰ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۰,۲۶۹ ۱ %
Edge
Edge
۳,۹۲۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۴۹,۵۸۲ ۳۷ %
XP ۴۷۶,۴۵۳ ۲۷ %
Linux ۲۰۳,۰۸۴ ۱۱ %
Other ۱۵۰,۴۹۴ ۹ %
Windows 10 ۸۴,۵۲۲ ۵ %
Windows 2003 ۷۷,۳۷۲ ۴ %
iOS ۵۳,۶۶۷ ۳ %
Windows 8 ۴۴,۷۳۲ ۳ %
Android ۲۱,۱۳۳ ۱ %
Vista ۹,۱۷۱ ۱ %
FreeBSD ۱۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مقاله نویسی ۷,۴۴۵
بندر امام خمینی ۶,۶۴۹
روش مقاله نویسی ۴,۲۴۲
بندر امام ۲,۴۴۹
آموزش مقاله نویسی ۲,۱۶۵
بندرامام خمینی ۲,۱۲۳
بندرامام ۱,۷۹۵
مدیریت بحران چیست ۱,۴۶۹
نحوه مقاله نویسی ۱,۳۲۴
شیوه مقاله نویسی ۱,۳۰۷
مدیریت بحران pdf ۱,۱۷۱
bikport.pmo.ir ۱,۱۳۰
www.bikport.pmo.ir ۱,۰۲۶
اداره بندر امام خمینی ۹۶۰
برنامه ریزی استراتژیک ۸۹۹
سایت بندر امام خمینی ۸۷۸
هواشناسی بندر امام ۸۱۶
روش مقاله نویسی علمی ۷۰۴
تعمیر و نگهداری ۶۷۹
روش های مقاله نویسی ۶۰۱
سیستم مدیریت یکپارچه ۵۷۷
طریقه مقاله نویسی ۵۷۳
bikport ۵۶۱
هوش هیجانی در مدیریت ۴۹۰
سایت بندر امام ۴۷۴
روشهای مقاله نویسی ۴۷۴
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ۴۶۸
مراحل مقاله نویسی ۴۴۰
سایت بندرامام خمینی ۴۳۷
آموزش مقاله نویسی علمی ۴۳۲
اموزش مقاله نویسی ۴۱۸
مهندسی مجدد ۴۱۱
مدیریت یکپارچه ۳۹۶
اداره بندرامام ۳۹۳
مقاله نویسی علمی ۳۸۵
مجتمع بندری امام خمینی ۳۸۳
خمینی پورت ۳۷۵
مهندسی مجدد فرایندها ۳۵۵
سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان ۳۵۲
تصمیم گیری در سازمان ۳۲۳
bikpmo ۳۲۰
مناقصه ۳۱۳
مدیریت حقوق و دستمزد ۳۱۰
فرم ۲۹۵
http://bikport.pmo.ir/fa/filepool2/download/e1330fefa385814205c5e506882ae56ed60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2 ۲۸۶
طریقه رنگ کردن خزه ۲۷۲
مشکلات آموزشی ۲۷۲
سازمان بنادر و دریانوردی ۲۶۵
برنامه ریزی استراتژیک مقاله ۲۶۴
چگونگی مقاله نویسی ۲۶۲