جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۱۵ نفر
۱۹,۰۱۶,۴۳۱ نفر
۹۳۸ نفر
۱۰,۸۲۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۸ ۱۳۱   کاربر ۱۴۳   صفحه
۰۴/۲۷ ۱,۳۲۲   کاربر ۱,۵۸۴   صفحه
۰۴/۲۶ ۱,۸۰۲   کاربر ۲,۳۲۸   صفحه
۰۴/۲۵ ۱,۵۷۷   کاربر ۲,۰۹۷   صفحه
۰۴/۲۴ ۱,۳۹۴   کاربر ۲,۲۱۰   صفحه
۰۴/۲۳ ۱,۵۶۹   کاربر ۱,۹۵۱   صفحه
۰۴/۲۲ ۱,۶۲۹   کاربر ۲,۱۹۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۱,۱۸۳   کاربر ۱,۳۷۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۱,۰۷۱   کاربر ۱,۲۶۶   صفحه
۰۴/۱۹ ۱,۷۰۷   کاربر ۲,۲۰۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۱,۵۶۱   کاربر ۱,۹۷۰   صفحه
۰۴/۱۷ ۱,۶۱۲   کاربر ۲,۰۴۴   صفحه
۰۴/۱۶ ۱,۹۳۸   کاربر ۲,۸۹۴   صفحه
۰۴/۱۵ ۱,۵۹۵   کاربر ۲,۰۱۵   صفحه
۰۴/۱۴ ۱,۱۱۳   کاربر ۱,۲۹۹   صفحه
۰۴/۱۳ ۹۵۸   کاربر ۱,۲۲۱   صفحه
۰۴/۱۲ ۱,۴۸۹   کاربر ۱,۸۷۰   صفحه
۰۴/۱۱ ۱,۶۶۹   کاربر ۱,۹۹۲   صفحه
۰۴/۱۰ ۱,۶۷۶   کاربر ۲,۰۳۴   صفحه
۰۴/۰۹ ۱,۳۸۷   کاربر ۲,۰۹۹   صفحه
۰۴/۰۸ ۶۹۸   کاربر ۹۱۷   صفحه
۰۴/۰۷ ۱,۳۷۲   کاربر ۱,۶۰۶   صفحه
۰۴/۰۶ ۱,۴۲۸   کاربر ۱,۶۹۱   صفحه
۰۴/۰۵ ۱,۷۱۲   کاربر ۲,۳۵۱   صفحه
۰۴/۰۴ ۱,۶۶۲   کاربر ۲,۱۹۰   صفحه
۰۴/۰۳ ۱,۳۵۸   کاربر ۱,۷۱۱   صفحه
۰۴/۰۲ ۱,۵۱۵   کاربر ۲,۲۱۶   صفحه
۰۴/۰۱ ۱,۵۶۶   کاربر ۲,۱۳۳   صفحه
۰۳/۳۱ ۱,۱۷۵   کاربر ۱,۳۹۸   صفحه
۰۳/۳۰ ۱,۳۷۰   کاربر ۱,۵۵۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۳۱,۳۳۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۲۱,۱۶۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰۲,۰۴۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۸۷,۶۶۱ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۸۱,۵۵۴ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۷,۱۹۱ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۸۵,۰۷۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۹۶,۴۹۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۰۱,۳۵۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۶۰,۴۰۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۷۳,۱۰۵ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۸۳,۴۰۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۵۸,۳۵۶ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳۵,۳۸۱ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۲۵,۹۲۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۱۶,۶۳۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۸۳,۴۰۲ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷۳,۷۹۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶۸,۲۲۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۷۸,۹۴۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶۸,۰۸۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶۴,۰۳۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۵۹,۵۴۲ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۵۲,۳۴۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۸۴۵,۹۵۱ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۷۳,۸۲۰ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۸۰۰,۶۵۸ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۴۸,۲۷۵ ۱۰ %
EU
EU
۱,۱۹۵,۸۱۷ ۷ %
CHN
CHN
۶۰۲,۳۸۷ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۵۵,۱۵۶ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۸,۳۳۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۷۷,۴۸۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۰,۶۷۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۸,۰۰۱ ۱ %
IND
IND
۹۰,۰۴۵ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۸۷۱ ۰ %
POL
POL
۵۳,۲۸۶ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۵۴۲ ۰ %
CAN
CAN
۴۱,۳۳۵ ۰ %
NLD
NLD
۴۰,۷۹۲ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۸۴۱ ۰ %
PRT
PRT
۳۰,۰۴۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۶۸,۲۰۵ ۳۸ %
Firefox
Firefox
۴۴۳,۲۸۹ ۳۰ %
Mozilla
Mozilla
۱۴۱,۳۴۸ ۱۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۹,۸۷۹ ۵ %
Safari
Safari
۵۶,۹۲۶ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۵,۲۹۹ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۱,۱۲۱ ۳ %
Other
Other
۳۵,۳۹۴ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۷,۱۲۴ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹,۱۳۵ ۱ %
Opera
Opera
۱۵,۳۷۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۰,۱۶۸ ۱ %
Edge
Edge
۳,۴۷۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۲۵,۶۳۷ ۴۳ %
XP ۲۵۸,۳۳۹ ۱۸ %
Linux ۱۵۸,۱۴۸ ۱۱ %
Other ۱۴۹,۲۴۱ ۱۰ %
Windows 2003 ۷۷,۳۶۴ ۵ %
Windows 10 ۶۹,۸۴۶ ۵ %
iOS ۴۷,۴۲۵ ۳ %
Windows 8 ۴۱,۶۸۵ ۳ %
Android ۱۹,۵۲۸ ۱ %
Vista ۸,۸۲۲ ۱ %
FreeBSD ۱۱ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مقاله نویسی ۷,۴۴۵
بندر امام خمینی ۶,۵۶۱
روش مقاله نویسی ۴,۲۴۲
بندر امام ۲,۴۱۴
آموزش مقاله نویسی ۲,۱۶۵
بندرامام خمینی ۲,۰۷۹
بندرامام ۱,۷۸۱
مدیریت بحران چیست ۱,۴۶۹
نحوه مقاله نویسی ۱,۳۲۴
شیوه مقاله نویسی ۱,۳۰۷
مدیریت بحران pdf ۱,۱۶۶
bikport.pmo.ir ۱,۱۲۶
www.bikport.pmo.ir ۱,۰۲۵
اداره بندر امام خمینی ۹۴۸
برنامه ریزی استراتژیک ۸۹۹
سایت بندر امام خمینی ۸۶۷
هواشناسی بندر امام ۸۱۶
روش مقاله نویسی علمی ۷۰۴
تعمیر و نگهداری ۶۷۸
روش های مقاله نویسی ۶۰۱
سیستم مدیریت یکپارچه ۵۷۷
طریقه مقاله نویسی ۵۷۳
bikport ۵۳۲
هوش هیجانی در مدیریت ۴۹۰
روشهای مقاله نویسی ۴۷۴
سایت بندر امام ۴۷۱
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ۴۵۹
مراحل مقاله نویسی ۴۴۰
سایت بندرامام خمینی ۴۳۷
آموزش مقاله نویسی علمی ۴۳۲
اموزش مقاله نویسی ۴۱۸
مهندسی مجدد ۴۱۱
مدیریت یکپارچه ۳۹۶
اداره بندرامام ۳۹۳
مقاله نویسی علمی ۳۸۵
مجتمع بندری امام خمینی ۳۸۲
مهندسی مجدد فرایندها ۳۵۵
خمینی پورت ۳۵۰
سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان ۳۴۸
تصمیم گیری در سازمان ۳۲۳
bikpmo ۳۲۰
مناقصه ۳۱۱
مدیریت حقوق و دستمزد ۳۱۰
http://bikport.pmo.ir/fa/filepool2/download/e1330fefa385814205c5e506882ae56ed60eee51ae2e2c6db1f6b35e833c3aa2 ۲۸۶
طریقه رنگ کردن خزه ۲۷۲
مشکلات آموزشی ۲۷۲
برنامه ریزی استراتژیک مقاله ۲۶۴
سازمان بنادر و دریانوردی ۲۶۲
چگونگی مقاله نویسی ۲۶۲
نگهداری و تعمیرات ۲۶۰