سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

روند جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

روند جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره):

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در اجرای اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، از سال 1382 تاکنون گام های برجسته ای برداشته است.

علاوه بر واگذاری کلیه امور تصدی گری در بخش های دریایی و بندری، بیش از1100 هکتار از اراضی پشتیبانی این بندر به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی اختصاص داده شده است. تاکنون بیش از 370 هکتار اراضی منطقه ویژه اقتصادی در قالب 80 فقره قرارداد به ارزش 15148 میلیارد ریال در زمینه های احداث انبار و محوطه نگهداری انواع کالاها،مخازن نگهداری فرآورده های نفتی و خوراکی، صنایع با ارزش افزوده و . . . واگذارشده است،که این امر افزایش ظرفیت بندر در ذخیره و نگهداری انواع کالاهای نفتی، روغن های خوراکی، غلات، آهن آلات و متفرقه را تا بیش از 40 میلیون تن در سال افزایش داده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به منظور جذب سرمایه در صنایع با ارزش افزوده بالا، به عنوان اولین بندر ایران افتخار انعقاد قراردادهای بزرگ سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف مانند قرارداد سرمایه‌گذاری کارخانه تصفیه شکرخام و کارخانه تصفیه روغن های خوراکی (به ارزش 7000 میلیارد ریال)و احداث پایانه نفتی( به ارزش 540 میلیارد ریال) را دارد.

اتمام چنین پروژه ای مسیر توسعه و ورود این بندر را به بنادر نسل سوم هموار نموده است. از طرفی با صرف بودجه ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در زمینه‌ احداث تاسیسات زیربنایی مانند احداث اسکله 150 هزار تنی ،ایجاد اماکن و فضاهای عمومی، تاسیسات جمع آوری آب های سطحی، شبکه آب، برق، دیتا ،36 کیلومتر جاده های دسترسی اصلی و فرعی داخلی و احداث 140 کیلومتر راه آهن داخلی جهت اتصال اراضی پشتیبانی به شبکه راه آهن سراسری، زیر ساخت های لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم آورده است.

 روند جذب سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

سال

تاسال 81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1400

1401

حجم سرمایه گذاری (میلیارد ریال)

496

210

64

322

73

1727

261

1356

3453

1110

1218

1222

2100

4814

3964

727

6524

2320

5060

19900

4274