یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

اعضای اتاق فکر

به روز رسانی در 1393/10/27

توسط : سید احمد بزرگ زاده

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن اداری

1

حسن حکمت شعار

دبیر اتاق فکر

061-52285021

2

علی امیری

دبیر کارگروه امور بندری و ترمینال ها

061-52283400

3

سجاد سبزیوند

دبیر کارگروه امور دریایی و آموزش

061-52284825

4

سروش خاکی پور

دبیر کارگروه امور نمایندگی ها و تسهیلات بندری

061-52283045