سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۰۱:۰۵
 

تسهیلات و معافیت ها

مناطق ویژه


اهداف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی ایران چیست؟

مناطق ویژه اساساً چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می نمایند؟

مناطق ویژه چه تسهیلات و امتیازاتی را ارایه میدهند؟

معافیت مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی بندری و مناطق آزاد تجاری صنعتی چگونه است؟

گواهی مبداء در مناطق ویژه اقتصادی بندری برای چه نوع کالاهایی و توسط چه مرجعی صادر می گردد؟

آیا تفاوتی میان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی بندری وجود دارد؟

مجوز انجام فعالیتهای اقتصادی عمرانی،ساختمانی،فرهنگی،آموزشی و خدماتی در مناطق ویژه اقتصادی بندری توسط چه مرجعی صادر میگردد؟

مناطق آزاد در ایران چگونه اداره میشوند؟

اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری صنعتی چیست؟

منطقه ویژه اقتصادی بندری چیست؟


اهداف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی ایران چیست؟
براساس مفاد ماده یک از قانون تشکیل و اداره مناطقویژه اقتصادی هدف از ایجاد این مناطق به شرح ذیل اعلام گردیده است:
1-
پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی.
2-
برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا.
3-
انتقال فناوری.
4-
صادرات غیرنفتی.
5-
ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی
6-
صادرات مجدد،عبور خارجی(ترانزیت)و انتقال کالا(ترانشیپ).


مناطق ویژه اساساً چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می نمایند؟
مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی در افزایش روند تجارت بین المللی و اشتغال زایی در سراسر جهان ایفا می نمایند. از منظر اقتصاد جهانی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق پردازش صادراتی به عنوان ابزار یا اهداف سیاستگذاریهای دولت ها در جهت گسترش صنعتی شدن، اشتغال زایی و توسعه منطقه ای به شمار می روند.


مناطق ویژه چه تسهیلات و امتیازاتی را ارایه میدهند؟
صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله و گواهی مبداء جهت کالاهای وارداتی و صادراتی.
آزادی مشارکت و سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی.
ورود و خروج کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی جهت پردازش، تولید،تبدیل، تکمیل و...
معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه ویژه به داخل کشور بهمیزان ارزش افزوده.
امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیپ و صدور مجدد کالا بدون هیچگونه تشریفات گمرکی
تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها.
آزادی ورود و خروج سرمایه به منطقه.
آزادی ورود و خروج کالاهای خارجی از کلیه مبادی و مقاصد در منطقه.
امکان تبدیل و بسته بندی کالاها جهت صادرات مجدد.
امکان تولید انواع فرآورده های صنعتی قابل عرضه در بازار ایران یا کشورهایخارجی.
امکان ورود درصدی از محصولات تولیدی در داخل منطقه به کشور بدون طی تشریفاتزائد.
عمده فروشی کالا با شرایط آسان.


معافیت مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی بندری و مناطق آزاد تجاری صنعتی چگونه است؟
معافیت مالیاتی به مدت 20سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.


گواهی مبداء در مناطق ویژه اقتصادی بندری برای چه نوع کالاهایی و توسط چه مرجعی صادر می گردد؟
مطابق مفاد مندرج در تبصره ماده 10 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ،مقام مجاز جهت صدور گواهی مبداء مدیریت منطقه است که حسب درخواست متقاضی برای کالاهایی که از منطقه خارج میشوند صادر میگردد.


آیا تفاوتی میان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی بندری وجود دارد؟
سرمایه گذاری خارجی در مناطق ازاد تابع مقررات خاص سرمایه گذاری در آن مناطق است.اما مناطق ویژه اقتصادی در این خصوص جزیی از سرزمین اصلی محسوب میگردد و مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی میباشد.


مجوز انجام فعالیتهای اقتصادی عمرانی،ساختمانی،فرهنگی،آموزشی و خدماتی در مناطق ویژه اقتصادی بندری توسط چه مرجعی صادر میگردد؟
بر اساس مفاد ماده 7 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تنها مرجع صدور مجوزهای فوق سازمان مسؤول مناطق (سازمان بنادر و دریانوردی)می باشد که به لحاظ ساختار تشکیلاتی مناطق ویژه بندری انجام این امر توسط سازمان مسؤول به مدیریت هر منطقه واگذار میگردد.


مناطق آزاد در ایران چگونه اداره میشوند؟
هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد وسرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده ومنحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/ 6/ 1372 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده درقانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.


اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری صنعتی چیست؟
ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 72.6.21، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.


منطقه ویژه اقتصادی بندری چیست؟
منظور از منطقه ویژه اقتصادی بندری منطقه حراست شده ایست که به موجب ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1384) ایجاد می‌شوند.