دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰
 

معرفی اداره کار و خدمات اشتغال

واحد کار و خدمات اشتغال

واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور و ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی راه اندازی و با رسالت اصلی و بر پایه چهار محور مهم تنظیم امور بازار کار ، نظارت بر مسائل کار و کارگری ، ساماندهی وضعیت کاریابی و اشتغال و بیمه بیکاری در حوزه بخش خصوصی مرتبط با شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) فعالیت خودر را آغاز نموده است .

از آنجایی که موضوع اشتغال یکی از مهم ترین سیاست های هر سازمان بوده است و نظام و هرم نیروی انسانی و پویایی آن از عوامل تاثیرگذار در یک سازمان بهره ور به شمار می رود ، لذا واحد کار و خدمات اشتغال در نقش یک پل ارتباطی ، رابطه میان کارگر و کارفرما را می تواند به درستی و در جهت رسیدن به اهداف کان سازمانی هدایت نماید .

حساسیت و جایگاه واحد کار و اشتغال از آن جهت که به عنوان یکی از ارکان منطقه ویژه اقتصادی ، ارتباط مدیران منطقه را با امور مربوطه به حوزه کار و کارگر را کانالیزه نموده ، بسیار قابل تأمل می باشد و توجه به جایگاه آن را بیش از پیش مطالبه می نماید .

شرح وظایف واحد کار و خدمات اشتغال با توجه به محدوده و وسعت حیطه مسئولیت آن که شامل تمام کارگاه ها و شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) بوده ، به شرح ذیل می باشد

الف اشتغال

1-      پاسخگویی و ثبت نام کارجویان در سامانه اشتغال

2-      معرفی نفرات جویای کار حسب درخواست شرکت های خصوصی و بر اساس اولویت های ثبت نام

3-      پیگیری و اطمینان از بکارگیری نفرات معرفی شده و ثبت اطلاعات مربوطه

4-      تائید مجوز تردد نفرات معرفی شده جهت اشتغال

5-      بررسی وضعیت نفراتی که توسط شرکت ها برای مشاغل خاص پیشنهاد و معرفی می شوند ، به منظور تائید یا عدم تائید مجوز کاری

6-      هدایت شرکت ها نسبت به بکارگیری و جذب نیرو تنها از طریق افراد ثبت نام شده در سامانه اشتغال

7-      ثبت اطلاعات نفرات جذب شده در شرکت های بندری در سامانه رصد اشتغال

8-      تهیه و ارائه آمارهای اشتغال به مقامات مافوق

 

ب روابط کار

1-      نظارت بر اجرای بخش روابط کار مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه ، تأمین اجتماعی و مصوبات و دستورالعمل های مربوطه در کارگاه ها

2-      رسیدگی به اختلاف های بین کارگر و شرکت های مستقر در منطقه ویژه و اعلام رای در این مورد

3-      اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای احکام ثادره در مراجع حل اختلاف از طریق کارگاه ها یا دادگستری

4-      اتخاذ اقدامات لازم جهت برقراری بیمه بیکاری

5-      انجام مشاوره های حقوقی مرتبط با مسائل کارگری و قانون کار

ج بازرسی

1-      نظارت بر اجرای مقررات مربوط به شرایط کار از جمله مدت کار ، ایام کار ، دستمزد کارگر ، کارگران نوجوان و ...

2-      بازرسی های دوره ای و نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مروبطه به امور کار در کارگاه های واقع در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

3-      انجام بازرسی های حقوقی اعم از بررسی قراردادهای کاری ، بررسی حقوق و دستمزد و ...

4-      بازرسی از کلیه کارگاه های محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) جهت جلوگیری از بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز

د- بیمه بیکاری

1-      تشکیل پرونده جهت مراجعین بیمه بیکاری ( دریافت مستندات و تکمیل پرونده )

2-      ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه بیمه بیکاری در مراحل اولیه

3-      تشکیل جلسه فی مابین نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده واحد کار و خدمات اشتغال جهت صدور رای مخالف با موافق و در نهایت اعلام نتیجه رای به سازمان تامین اجتماعی و ذینفع

4-      ثبت اطلاعات نهایی و رای نهایی در سامانه بیمه بیکاری