یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰ ۲۰:۰۱
 

آمار عملکرد ( مقایسه ای )

برای دریافت فایل گزارش عملکرد کنترل و بازرسی کشتی های کنوانسیونی اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل گزارش عملکرد کنترل و بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی اینجا را کلیک کنید.