سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۲۷
 
سازمان بنادر و دریانوردی/امور کنترل و بازرسی کشتی ها/معرفی مرکز کنترل و بازرسی کشتی ها

معرفی کنترل و بازرسی کشتی ها

 

مقدمه

صنعت کشتیرانی با داشتن بیشترین سهم جابجایی کالا ( حدود 90 % از کل تناژ جهانی) پر اهمیت‌ترین صنعت در زمینه حمل و نقل می‌باشد. این صنعت همانند دیگر اشکال حمل و نقل با سوانح و مخاطرات زیادی برای افراد، اموال و محیط زیست همراه می‌باشد که به دلیل حجم بالای جابجایی و بزرگی کشتی ها دارای خسارات به مراتب بزرگتری می‌باشد. این موضوع جامعه جهانی را به فکر تدوین قوانین و مقرراتی در قالب کنوانسیون های دریایی انداخت که هدف آنها ارتقای ایمنی افراد، اموال و محیط زیست دریایی می‌باشد. در این راستا می توان از کنوانسیون های سولاس، مارپل و خط شاهین نام برد. برای اطمینان از اجرایی شدن این کنوانسیون‌ها بر روی کشتی‌ها، مراکز کنترل و بازرسی در کشور‌های عضو در قالب تفاهم نامه‌های منطقه ای شکل گرفت، که ایران هم اکنون یکی از اعضای فعال تفاهم نامه اقیانوس هند می‌باشد.

امروزه کنترل و بازرسی کشتی‌ها یکی از مهمترین فعالیت‌های مرتبط با ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی بوده و به همین دلیل در زمره مهم‌ترین وظایف سازمان جهانی دریانوردی (IMO) قرارگرفته است.

از زمان تصویب قطعنامه A.466(XII) مجمع در سال 1981 در خصوص روش های کنترل کشتی ها، چندین قطعنامه مربوط به کنترل و بازرسی کشتی‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

احساس نیاز به وجود یک سند جامع بمنظور تسهیل کار مراجع دریایی و بخصوص بازرسین کشتی‌ها باعث گردید که کمیته فرعیFSI (Flag State Implementation) ، اقدام به بازنگری و ترکیب اسناد و قطعنامه‌های موجود مربوط به بازرسی کشتی‌ها نموده که در نهایت منجر به تصویب قطعنامه A787(19) با عنوان روش های کنترل و بازرسی کشتی‌ها(Procedure for Port State Control) در اجلاس نوزدهم مجمع سازمان جهانی دریانوردی در سال 1995 میلادی گردید.           

این قطعنامه بعنوان یک راهنمای اصولی برای افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها (PSCOs) جهت انجام بازرسی‌ها و بمنظور ایجاد و ارتقاء وحدت رویه و یکپارچگی در نحوه بازرسی‌ها در سطح دنیا، هماهنگ نمودن عوامل موثر در تصمیم گیری جهت درج نواقص یک کشتی، تجهیزات و پرسنل آن و همچنین کاربردی نمودن روش‌های کنترل و بازرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین و مقررات مرتبط با حق کنترل و بازرسی

مطابق با الزامات، مواد و مقرره های زیر تشکیل، فعالیت و اعمال حق کنترل و بازرسی برای کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است:

·        مقرره 19 فصل 1 ، مقرره 6.2 فصل IX   ، مقرره 4 فصل XI-1  ، و مقرره 9 فصل XI-2 کنوانسیون ایمنی جان در دریا، (SOLAS)

·        بند 21 کنوانسیون خط شاهین (LOAD LINE)

·        بند های 5 و6 مقرره 11 از ضمیمه I ، مقرره 16.9 از ضمیمه II ، مقرره 8 از ضمیمه III ، مقرره 13 از ضمیمه IV ، مقرره 8 از ضمیمه V  و مقرره 10 از ضمیمه VI کنوانسیون مارپول (MARPOL)

·        بند X از کنوانسیون استاندارد آموزش، صدور گواهینامه دریانوردی و نگهبانی دریانوردان (STCW)

·        بند 12 از کنوانسیون اندازه گیری تناژ (TONNAGE MEASURMENT) و

·        بند 11 کنوانسیون سیستم ضد خزه (AFS)

کنترل و بازرسی در ایران به دو صورت FSC (Flag State Control) و PSC (Port State Control) اعمال می‌گردد. FSC، به بازرسی و حصول اطمینان و تطابق کشتی‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران با الزامات کنوانسیون‌های بین المللی اطلاق می‌گردد.

وPSC ، بازرسی از کشتی خارجی در بنادر کشور برای اطمینان از انطباق وضعیت کشتی، تجهیزات، نفرات و عملیات آن با الزامات کنوانسیون های بین المللی می‌باشد.

 

 

آدرس پست الکترونیک مرکز کنترل و بازرسی کشتی های بندر امام خمینی (ره)

psdep@bik.ir


شماره تماس مراکز کنترل و بازرسی استان خوزستان

نام بندر

تلفن(1)

تلفن(2)

نمابر (1)

امام خمینی

06152282482

06152282483

06152282465

خرمشهر

06153507687

06153507688

06153507687

آبادان

06153228916

06153228917

061553230458

چوئبده

061532427691

اروندکنار

06153392673

 

اسامی پرسنل کنترل و بازرسی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان -بندر امام خمینی (ره)

نام

مدرک تحصیلی مرتبط با شغل

آخرین مدرک تحصیلی

سمت

سابقه کار (سال)

رضا رنجبر

علوم دریایی - عرشه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناس مسئول امور کنترل و بازرسی کشتی ها

17

مهدی منصورنژادیان

علوم دریایی - عرشه

کارشناسی

کارشناس کنترل و بازرسی کشتی ها

8

پوریا کولیوند

مهندسی کشتی - موتور

کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی

کارشناس کنترل و بازرسی شناور ها

7

فرداد فخر رحیمیان

مهندسی کشتی - موتور

کارشناسی

کارشناس کنترل و بازرسی کشتی ها

6

علی آذری به

مهندسی کشتی - موتور

کارشناسی

کارشناس کنترل و بازرسی کشتی ها

5

بهنام بهروز

مهندسی کشتی - موتور

کارشناسی

کارشناس کنترل و بازرسی شناور ها

5

مرتضی غضنفری

مکانیک موتور دریایی

کارشناسی

کارشناس کنترل و بازرسی شناور ها

19

  

وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی دریایی (کلیک کنید)