یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

دستورالعمل کنترل و بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

 

برای دریافت فایل بازرسی کشتیهای زیر 500 اینجا را کلیک کنید.