یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

دستورالعمل های کنترل و بازرسی کشتی ها

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

  

ردیف

نام روش/ دستورالعمل

1.      

دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتی‌های اقیانوس پیما

دانلود

2.     

دستورالعمل کنترل و بازرسی بر اساس الزامات کنوانسیون کار دریایی 2006

دانلود

3.    

دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از  500  تن

دانلود