یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

دستورالعمل های کنترل و بازرسی کشتی ها

به روز رسانی در : 1394/05/30

توسط : پوریا کولیوند

  

ردیف

نام روش/ دستورالعمل

 

1.        

دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتی‌های اقیانوس پیما

دانلود

2.       

دستورالعمل کنترل و بازرسی بر اساس الزامات کنوانسیون کار دریایی 2006

دانلود

3.      

دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از  500  تن

دانلود