سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۲۹
 
برای دریافت روش اجرائی اینجا را کلیک نمائید.

ردیف

نام روش/ دستورالعمل

1.

دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتی‌های اقیانوس پیما

دانلود

2.

دستورالعمل کنترل و بازرسی بر اساس الزامات کنوانسیون کار دریایی 2006

دانلود

3.

دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کمتر از  500 تن

دانلود

برای دریافت فایل بازرسی کشتیهای زیر 500 اینجا را کلیک کنید..