یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ بروز رسانی 08/04/94 توسط سجاد حیدری

 

لیست پروژه های خاتمه یافته در سال 1392 اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان

ردیف عنوان طرح مطالعاتی واحد مربوطه
1 طرح مانیتورینگ بویه های دریایی در مجتمع بندری امام خمینی(ره) فنی ونگهداری
2 طرح بررسی پست های امداد در اداره کل وتهیه دستورالعمل پست امداد در اداره کل بنادر و دریانوردی خورستان اداری ومالی
3 طرح استقرار نظام جامع نت مکانیزه تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی مجتمع بندری امام خمینی (ره) فنی ونگهداری
4 طرح سامانه پاسخگویی نرم افزاری مرکز  118 در مجتمع بندری امام خمینی(ره) فنی ونگهداری
5 طرح ارائه مدل تجزیه تحلیل ریشه ای خرابی هابر مبنای تکنیک حل مساله فنی ونگهداری
6 طرح بررسی نحوه پایش و نظارت برعملیا ت سمپاشی درمجتمع بندری امام خمینی(ره)وتهیه دستورالعمل مربوطه اداری ومالی
7 طرح تکنولوژی VOIP بصورت WAIRLES در حاشیه اسکله های مجتمع بندری امام خمینی (ره) فنی ونگهداری
8 طرح جامع دوربین های مداربسته مجتمع بندری امام خمینی(ره) فنی ونگهداری
9 شناخت عوامل اتلاف منابع سازمانی توسط مدیران اجرائی فنی ونگهداری
10 چند تکنیک ساده برای بومی سازی روش های جدید مدیریت کارگاهی فنی ونگهداری
11 تعیین بهینه‌ترین روش پایش وضعیت با توجه به تیپ تجهیزات بندری فنی ونگهداری
12 تأثیر شاخص های تجهیزات بندری  بر توسعه سرمایه گذاری فنی ونگهداری 
13 شاخص‌های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات(KPI) فنی ونگهداری 
14 بررسی نرم تجهیزات استراتژیک و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش یا اصلاح نرم فنی ونگهداری 
15 ارائه مدل تجزیه وتحلیل ریشه ایی خرابی ها بر مبنای تکنیک حل مسئله فنی ونگهداری 
16 بررسی اثرات رطوبت و آب و هوای منطقه برتجهیزات بندری فنی ونگهداری 
17 بازنگری شاخص آماده‌بکاری فرآیند نگهداری و تعمیر تجهیزات استراتژیک بخش دریایی فنی ونگهداری 
18 بررسی نحوه تبدیل قرارداد سرویس، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات خشکی(خودروها) به مدل تعرفه‌ای فنی ونگهداری 
19 اهمیت ساختار درختی تجهیزات در برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات فنی ونگهداری 
20 طرح اقتضایی عملیات راهنمایی کانال خورموسی دریایی وبندری
21 طرح مطالعاتی مراحل تربیت کار آموز دریایی وبندری