یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

گنجینه دانش و سرگرمی

 

طنزهای مدیریتی

1. اول رئیس 1. اول رئیس
2.سرعت یعنی این 2.سرعت یعنی این
3.کسی حاضر نبود داوطلب شود 3.کسی حاضر نبود داوطلب شود
4.چرخه ی توسعه ی نرم افزار 4.چرخه ی توسعه ی نرم افزار
5.شکار فیل توسط حرفه های مختلف 5.شکار فیل توسط حرفه های مختلف
6.مأموریت فروش محصول 6.مأموریت فروش محصول
7.دلایل میوه فروش شدن 7.دلایل میوه فروش شدن
8.کارمند تازه وارد 8.کارمند تازه وارد
9.مرخصی اجباری 9.مرخصی اجباری
10.رنگ آمیزی جدول های خیابان 10.رنگ آمیزی جدول های خیابان
11.کاریکاتور مدیریت 11.کاریکاتور مدیریت
12.مصاحبه شغلی 12.مصاحبه شغلی

 

 

 

 

داستانهای مدیریتی

1.آبدارچی شرکت مایکروسافت 1.آبدارچی شرکت مایکروسافت
2.این نیز می گذرد 2.این نیز می گذرد
3.چی تصمیم گرفته شد 3.چی تصمیم گرفته شد
4.حکایت اول 4.حکایت اول
5.رمز موفقیت ماتسوشیتا 5.رمز موفقیت ماتسوشیتا
6.سلطان محمود و ایاز 6.سلطان محمود و ایاز
7.فــــــــــورد 7.فــــــــــورد
8.نجات غریق 8.نجات غریق
9.آتش گرفتن زندگی توماس ادیسون 9.آتش گرفتن زندگی توماس ادیسون
10.تدى و تامپسون 10.تدى و تامپسون
11.حرف 11.حرف
12.خودکار یا مداد 12.خودکار یا مداد
13.زندگینامه جوران 13.زندگینامه جوران
14.سنگتراش 14.سنگتراش
15.مدیـــر آمریـــکائی 15.مدیـــر آمریـــکائی
16.آخر کار 16.آخر کار
17.چند داستان جذاب مدیریتی 17.چند داستان جذاب مدیریتی
18.حکایت مشارکت 18.حکایت مشارکت
19.داستان گردنبند 19.داستان گردنبند
20.زندگینامه ویلیام ادوارز دمینگ 20.زندگینامه ویلیام ادوارز دمینگ
21.شما را چگونه می شناسند 21.شما را چگونه می شناسند
22.مدیریت موفق مثل شعبده بازی است 22.مدیریت موفق مثل شعبده بازی است
23.آلیس در سرزمین عجایب 23.آلیس در سرزمین عجایب
24.چوپِِِِان 24.چوپِِِِان
25.حکایت ها 25.حکایت ها
26.داستانی برای مدیریت رفتار 26.داستانی برای مدیریت رفتار
27.سخت کوشی 27.سخت کوشی
28.فروش کوکاکولا در خاورمیانه 28.فروش کوکاکولا در خاورمیانه
29.من آدم تاثیرگذارى هستم 29.من آدم تاثیرگذارى هستم

 

 

 

نکته های مدیریتی

1.اهمیت و ارزش کار 1.اهمیت و ارزش کار
2.پیــام کوتــاه مدیریتی 2.پیــام کوتــاه مدیریتی
3.جملات مدیریتی 3.جملات مدیریتی
4.کاریکاتوریست ناشنوا 4.کاریکاتوریست ناشنوا
5.کاردستی های تحسین برانگیز خداوند 5.کاردستی های تحسین برانگیز خداوند
6.بدترین جای هر چیز خوب کجاست 6.بدترین جای هر چیز خوب کجاست
7.جملات کوتاه در ارتباط با اخلاق کار 7.جملات کوتاه در ارتباط با اخلاق کار
8.جملاتی برای مدیریت ذهن 8.جملاتی برای مدیریت ذهن
9.طرح های الهام بخش و تبلیغات خلاقانه 9.طرح های الهام بخش و تبلیغات خلاقانه
10.لبخند را فراموش نکنید 10.لبخند را فراموش نکنید
11.پـــرواز 11.پـــرواز
12.پرویز شاپورنویسنده ایرانی است 12.پرویز شاپورنویسنده ایرانی است
13.چی می شد اگه 13.چی می شد اگه
14.دنیا را نگه دارید 14.دنیا را نگه دارید
15. مدیریت گروه ها 15. مدیریت گروه ها
16.فرمان برای ارزیابی کارکنان 16.فرمان برای ارزیابی کارکنان
17.لحظاتی در زندگی 17.لحظاتی در زندگی
17.لحظاتی در زندگی
18.مدرسه عشق 18.مدرسه عشق
19.نگاه درست به زندگی 19.نگاه درست به زندگی

 

 

 

 

 

مدیریت حمل و نقل

1.تاثیرات حمل و نقل همگانی بر کاهش مصرف سوخت 1.تاثیرات حمل و نقل همگانی بر کاهش مصرف سوخت
2.حمل و نقل ترکیبی 2.حمل و نقل ترکیبی
3.معرفی یک سیستم نوین حمل و نقل 3.معرفی یک سیستم نوین حمل و نقل
4.تاریخچه حمل و نقل کانتینری 4.تاریخچه حمل و نقل کانتینری
5.حمل و نقل دریایی 5.حمل و نقل دریایی
6.توسعه حمل و نقل 6.توسعه حمل و نقل
7.قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی 7.قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
8.حمل و نقل 8.حمل و نقل
9.قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای 9.قوانین و مقررات حمل و نقل جاده ای

 

 

 

 

 

 

 

بهبود روش و کیفیت

1.آشنایی با مفاهیم مهندسی مجدد 1.آشنایی با مفاهیم مهندسی مجدد
2.اصول و مبانی برنامه ریزی 2.اصول و مبانی برنامه ریزی
3.بررسی و کنترل فرمها 3.بررسی و کنترل فرمها
4.دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد 4.دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد
5.کدام هدف مهمتر است 5.کدام هدف مهمتر است
6.مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کاری 6.مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کاری
7.موردکاوی رمز موفقیت شرکت وانگارد 7.موردکاوی رمز موفقیت شرکت وانگارد
8.مهندسی مجدد در سازمان 8.مهندسی مجدد در سازمان
9.ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان 9.ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان
10.الگـوی منطقی برای ارزیابی سازمان و برنامه ها 10.الگـوی منطقی برای ارزیابی سازمان و برنامه ها
11.برنامه ریزی برای آینده 11.برنامه ریزی برای آینده
12.رابطه بین آموزش کار و کارآفرینی 12.رابطه بین آموزش کار و کارآفرینی
13.کارت امتیازی متوازن 13.کارت امتیازی متوازن
14.مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در آلمان 14.مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در آلمان
15.مهندسی ذهن و خلاقیت 15.مهندسی ذهن و خلاقیت
16.مهندسی نوآوری 16.مهندسی نوآوری
17.ارزیابی عملکرد دستگا های اجرایی 17.ارزیابی عملکرد دستگا های اجرایی
18.اندازه گیری عملکرد 18.اندازه گیری عملکرد
19.تعیین عوامل موثر بر بهره وری کارکنان شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گاز ی خراسان 19.تعیین عوامل موثر بر بهره وری کارکنان شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گاز ی خراسان
20.شاخص های هشت گانه ارزیابی عملکرد 20.شاخص های هشت گانه ارزیابی عملکرد
21.مدل سازی فرآیندها در مهندسی مجدد 21.مدل سازی فرآیندها در مهندسی مجدد
22.مفاهیم مبهم بهره 22.مفاهیم مبهم بهره
23.مهندسی کاتالوگی 23.مهندسی کاتالوگی
24.نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز 24.نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز
25.استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن 25.استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن
26.بررسی تحلیلی اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در آمو زش عالی کشور 26.بررسی تحلیلی اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در آمو زش عالی کشور
27.چرخه پارادایم 27.چرخه پارادایم
28.طراحی فرآیند 28.طراحی فرآیند
29.مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM 29.مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
30.مورد کاوی بریکلین 30.مورد کاوی بریکلین
31.مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی 31.مهندسی مجدد فرایندهای آموزشی

 

فناوری اطلاعات - ارتباطات

1. سایبر روم با بهره گیری از مکانیزم کنترل بر اساس MAC 1. سایبر روم با بهره گیری از مکانیزم کنترل بر اساس MAC
2.ITS 2.ITS
3.مفاهیم معماری سازمانی 3.مفاهیم معماری سازمانی
4.نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان 4.نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان
5.ICT 5.ICT
6.جهانی سازی جامعه 6.جهانی سازی جامعه
7.مفهوم ITS 7.مفهوم ITS
8.معرفی فناوری اطلاعات 8.معرفی فناوری اطلاعات
9.جی پی اس 9.جی پی اس
10.مفهوم دورکاری و مزایای آن در امر اشتغال 10.مفهوم دورکاری و مزایای آن در امر اشتغال
11. فرامین IT 11. فرامین IT
12.چرا ذهن ما کامپیوتر نیست 12.چرا ذهن ما کامپیوتر نیست
13.مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات 13.مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات

 

 

 

حسابداری و مدیریت مالی

1.افزایش حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری 1.افزایش حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری
2.حسابرسی عملکرد 2.حسابرسی عملکرد
3.سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد 3.سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد
4.فرهنگ حسابداری حقوق و دستمزد 4.فرهنگ حسابداری حقوق و دستمزد
5.برنامه ریزی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی با یک تذکر 5.برنامه ریزی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی با یک تذکر
6.حسابرسی عملکرد مدیریت و نقش آن در شفاف سازی واحدهای اقتصادی 6.حسابرسی عملکرد مدیریت و نقش آن در شفاف سازی واحدهای اقتصادی
7.شاخص های عملکرد کلیدی 7.شاخص های عملکرد کلیدی
8.مدیریت حقوق و دستمزد 8.مدیریت حقوق و دستمزد
9.تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 9.تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
10.حسابرسی عملکرد و عملیاتی 10.حسابرسی عملکرد و عملیاتی
11.شرحی بر حقوق و دستمزد در قانون کار 11.شرحی بر حقوق و دستمزد در قانون کار
12.نقش حسابرسی داخلی در مدیریت جهانی 12.نقش حسابرسی داخلی در مدیریت جهانی
13.ترس از ضرر و حقوق و دستمزد 13.ترس از ضرر و حقوق و دستمزد
14.حقوق و دستمزد متخصصان 14.حقوق و دستمزد متخصصان
15.طراحی نظام حقوق و دستمزد کارکنان 15.طراحی نظام حقوق و دستمزد کارکنان

 

علوم و مفاهیم مهندسی - مدیریتی

1.ارگونومی 1.ارگونومی
2.الگوی مناسب مدیریت عملکرد در بخش دولتی 2.الگوی مناسب مدیریت عملکرد در بخش دولتی
3.اهمیت بازرسی و نظارت 3.اهمیت بازرسی و نظارت
4.برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران01 4.برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران01
5.تجارب جهانی و ملی دوره 5.تجارب جهانی و ملی دوره
6.تصمیم گیری 6.تصمیم گیری
7.تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت عمیق 7.تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت عمیق
8.تصمیم گیری در مورد تامین منابع از بیرون 8.تصمیم گیری در مورد تامین منابع از بیرون
9.تصمیم گیری سازمانی 9.تصمیم گیری سازمانی
10.تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها 10.تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها
11.تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان 11.تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان
12.جلوتر از زمان حرکت کنید 12.جلوتر از زمان حرکت کنید
13.جهانی شدن فرهنگ و هنر 13.جهانی شدن فرهنگ و هنر
14.چرا افزایش حقوق منجر به بهبود عملکرد نمی 14.چرا افزایش حقوق منجر به بهبود عملکرد نمی
15.چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم 15.چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم
16.چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم 16.چگونه جای مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم
17.دامهای پنهان در تصمیم گیری 17.دامهای پنهان در تصمیم گیری
18.دانش تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی 18.دانش تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی
19.روند تکامل مدیریت 19.روند تکامل مدیریت
20.رهبران تغییر 20.رهبران تغییر
21.ریشه یابی تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 21.ریشه یابی تفکر و برنامه ریزی استراتژیک
22.سه وجهی کردن مدیریت عملکرد اثر بخش 22.سه وجهی کردن مدیریت عملکرد اثر بخش
23.شاخصهای عملکرد مدیران 23.شاخصهای عملکرد مدیران
24.شبیه سازی در تصمیم گیریهای مدیریتی 24.شبیه سازی در تصمیم گیریهای مدیریتی
25.شبیه سازی کمک به مدیران برای تصمیم سازی 25.شبیه سازی کمک به مدیران برای تصمیم سازی
26.شهامت مدیران در تصمیم گیری 26.شهامت مدیران در تصمیم گیری
27.طرحی نو در مدیریت 27.طرحی نو در مدیریت
28.فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزی برای آن 28.فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزی برای آن
29.قدرت تصمیم 29.قدرت تصمیم
30.کنترل و ارزیابی استراتژیک و عملیاتی 30.کنترل و ارزیابی استراتژیک و عملیاتی
31.کنکاشی پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان 31.کنکاشی پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
32.مبانی تصمیم گیری 32.مبانی تصمیم گیری
‌33.مبانی‌ حقوقی‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ ‌33.مبانی‌ حقوقی‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌
34.ایران فرصتها و چالشهای جهانی شدن 34.ایران فرصتها و چالشهای جهانی شدن
35.بررسی نقش و کارکرد سیستم مدیریت حمل و نقل اضطراری 35.بررسی نقش و کارکرد سیستم مدیریت حمل و نقل اضطراری
36.برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون 36.برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون
37.برنامه ریزی بیولوژیک و شگفتی های روح و روان 37.برنامه ریزی بیولوژیک و شگفتی های روح و روان
38.برنامه ریزی و ایجاد انگیزه در کارها 38.برنامه ریزی و ایجاد انگیزه در کارها
39.برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران 39.برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران
40.محدودیت‌های برنامه ریزی فرهنگی 40.محدودیت‌های برنامه ریزی فرهنگی
41.مدیریت بحران سازمانی 41.مدیریت بحران سازمانی
42.مدیریت پاداش 42.مدیریت پاداش
43.مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان 43.مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان
44.مدیریت سینرژیک 44.مدیریت سینرژیک
45.مدیریت و ارتباطات 45.مدیریت و ارتباطات
46.مدیریت و رهبری با هوش هیجانی 46.مدیریت و رهبری با هوش هیجانی
47.مشکلات تصمیم گیری در سازمانها 47.مشکلات تصمیم گیری در سازمانها
48.مطالعــه تطبیقی مدلهال برنامه ریزی استراتژیک 48.مطالعــه تطبیقی مدلهال برنامه ریزی استراتژیک
49.مهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره وری 49.مهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره وری
50.مهندسی ایمنی 50.مهندسی ایمنی
51.نارضایتی ازدستمزد مدیران 51.نارضایتی ازدستمزد مدیران
52.نتیجه یک تحقیق در مورد تصمیم گیری1 52.نتیجه یک تحقیق در مورد تصمیم گیری
53.گروههای مشارکتی موفق در سازمانها 53.گروههای مشارکتی موفق در سازمانها
54.نظام پیشنهادات 54.نظام پیشنهادات
55.نظارت بر عملکرد مدیران2 55.نظارت بر عملکرد مدیران
56.نظارت در سازمان های مجازی 56.نظارت در سازمان های مجازی
57.نظارت و کنترل در سازمان 57.نظارت و کنترل در سازمان
58.نظارت‌ و کنترل‌ در مدیریت‌ آموزشی 58.نظارت‌ و کنترل‌ در مدیریت‌ آموزشی
59.نظام پیشنهادات 59.نظام پیشنهادات
60.نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی 60.نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی
61.نقش فرهنگ انتظار در اصلاح جامعه 61.نقش فرهنگ انتظار در اصلاح جامعه
62.نکاتی در مورد برگزاری جلسات و گردهمایی ها 62.نکاتی در مورد برگزاری جلسات و گردهمایی ها
63.هفت نکته درباره هدف 63.هفت نکته درباره هدف
64.هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی 64.هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی