یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

 

 

 

قسمت مطالعات و تحقیقات با هدف توسعه و نهادینه سازی پژوهش از طریق آموزش و پرورش کارشناسان علاقه مند به عنوان « پژوهشگران داخلی » ماموریت خود را آغاز نموده است. و در این مسیر دست کلیه عزیزانی که بتوانند  ما را رهنمون شوند را به گرمی می فشاریم.

برخی از اهداف بلند مدت قسمت مطالعات و تحقیقات :

1)    پرورش پژوهشگران داخلی به منظور ارائه طرحهای پیشنهادی جهت انجام پژوهش

2)    رویکرد  اجرایی- تصمیم سازی- و ارتقاء دانش کارکنان

3)      عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقات

4)    همکاری و ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی

5)    شرکت در همایشها و معرفی پژوهشگران برتر در سطح کشور و استان

6)    حمایت از پایان نامه های دانشجویان

7)    مطالعه پیرامون آسیب شناسی با هدف تسهیل در روند بهبود مستمر در امر پژوهش و تحقیقات

8)    فراهم آوردن زمینه های مورد نیاز برای انجام پژوهش