یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

  به روز رسانی در : 1395/06/08

توسط : سجاد حیدری

پایان نامه:

P44-F21 فرم داوری پروپوزال پایان‌نامه فرم داوری پروپوزال پایان‌نامه
پیشنهاد طرح پژوهش (پروپوزال پایان نامه)پیشنهاد طرح پژوهش (پروپوزال پایان نامه)
فرم ارائه مجلد و شماره حسابفرم ارائه مجلد و شماره حساب
فرم تعهدنامه دانشجویان متقاضی حمایت از پایان نامهفرم تعهدنامه دانشجویان متقاضی حمایت از پایان نامه
فرم داوری نوشتارهای پژوهشیفرم داوری نوشتارهای پژوهشی
فرم درخواست حمایت از پایان نامهفرم درخواست حمایت از پایان نامه
فرم صفحه ابتدای پایان نامهفرم صفحه ابتدای پایان نامه
فرم گزارش  نهایی ناظرفرم گزارش نهایی ناظر
فرم گزارش پیشرفتفرم گزارش پیشرفت
فرم مشخصات دانشجوییفرم مشخصات دانشجویی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل ها و فرایندها:

دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهادستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

دستورالعمل اجرایی پذیرش پیشنهاددستورالعمل اجرایی پذیرش پیشنهاددستورالعمل اجرایی پذیرش پیشنهاددستورالعمل اجرایی پذیرش پیشنهاد
دستورالعمل نگارش مقالاتدستورالعمل نگارش مقالات
فرایند حمایت از پایان نامه های دانشجویی در واحد طرح و توسعه بندرفرایند حمایت از پایان نامه های دانشجویی در واحد طرح و توسعه بندر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله ها:

فرم داوری مقاله‌های مجله صنعت حمل و نقل دریاییفرم داوری مقاله‌های مجله صنعت حمل و نقل دریایی
فرم  تعهد نویسنده مسئولفرم تعهد نویسنده مسئول
دستورالعمل نگارش مقالاتدستورالعمل نگارش مقالات
فرم  وکالت نویسندگان به نویسنده مسئولفرم وکالت نویسندگان به نویسنده مسئول
فرم مستندات مورد نیاز مقالات توسط پژوهشگران و نویسندگانفرم مستندات مورد نیاز مقالات توسط پژوهشگران و نویسندگان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتاب:

پروپوزال  تالیف یا ترجمه کتابپروپوزال تالیف یا ترجمه کتاب
فرم چاپفرم چاپ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح های مطالعاتی:

رم داوری طرح برون سپاریفرم داوری طرح برون سپاری
طرح پژوهشی مسئله محور (برون سپاری)طرح پژوهشی مسئله محور (برون سپاری)

فرم داوری طرح درون سپاریفرم داوری طرح درون سپاری
طرح پژوهشی مساله محور (درون سپاری)طرح پژوهشی مساله محور (درون سپاری)

پروپوزال  تالیف یا ترجمه کتابپروپوزال تالیف یا ترجمه کتاب
فرم چاپفرم چاپ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات فرم های پرکاربردتوضیحات فرم های پرکاربرد
عناوین پیشنهادی  مطالعاتی سال95 بندر امامعناوین پیشنهادی مطالعاتی سال95 بندر امام خمینی (ره)