یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

درخواست بازدید از مجتمع بندری

به روز رسانی : 1394/09/18          توسط : سید احمد بزرگ زاده

 

 جهت درخواست بازدید از مجتمع بندری امام خمینی (ره) ، این فرم را دریافت و پس از تکمیل به شماره نمابر 2050-5228-061  ارسال نمائید .

جهت پیگیری های بعدی می توانید با شماره تلفن 5048-5228-061 تماس حاصل فرمائید .