یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

فواصل تا مراکز مهم و مرزهای ترانزیتی

به روز رسانی در : 1394/06/31                 

توسط : سید احمد بزرگ زاده

  فاصله جاده ای با مراکز مهم  جمعیتی ، صنعتی و تجاری کشور

                 فاصله جاده ای تا مرزهای ترانزیتی کشور              

فاصله مسیرهای راه آهن با مرزهای ترانزیتی کشور

فاصله با بنادر حوزه خلیج فارس ( مایل دریایی )

فاصله با بنادر مهم جهان ( مایل دریایی )