روزهای پرجنب و جوش فعالیت های تخلیه و بارگیری در مجتمع بندری امام خمینی(ره)
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به مثابه یکی از حلقه های مهم زنجیره تأمین کالای اساسی کشور طی دو ماهه سال جاری شاهد پهلوگیری شمار قابل توجهی کشتی حامل انواع کالاهای اساسی است. گزارش تصویری ذیل گوشه ای از این روزهای پرجنب و جوش در این مجتمع بزرگ تجاری را نشان می دهد.

رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 32
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 31
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 30
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 29
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 28
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 27
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 26
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 24
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 23
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 22
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 21
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 20
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 19
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 17
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 16
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 15
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 14
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 12
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 11
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 10
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 9
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 8
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 7
رونق فعالیت های بندری در مجتمع بندری امام خمینی(ره) 2
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۵۹
کد خبر : ۴۶,۵۴۷

ارسال نظرات


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید