سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  

جهت دریافت ماهنامه الکترونیکی مسیر ، اولین نشریه الکترونیکی خبری، تحلیلی و آموزشی بندری و دریایی ، از لینک های زیر استفاده فرمائید

1- شماره 19 - سال سوم - مرداد 1395 - لینک دانلود

2- شماره 20 - سال سوم - شهریور 1395 - لینک دانلود

3- شماره 21 - سال سوم - مهر 1395 - لینک دانلود