یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

VTS

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

-         نحوه ورود و خروج کشتیها به منطقه VTS خورموسی:

v   کلیه کشتیهایی که قصد ورود به محدوده VTS خورموسی را دارند می بایستی حداقل 48 و 24 ساعت قبل از ورود به منطقه ، زمان تقریبی ورود ( ETA) را به مرکز کنترل ( CONTROL CENTER) اعلام نمایند. در مورد کشتی هایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس قصد ورود به بندر امام خمینی را دارند می بایستی به محض خروج از بندر و یا لنگرگاه کشور مبدا ETA خود را به KHOMINI EADIO اعلام نمایند.

v   کلیه کشتیهایی که از خلیج فارس عازم محمدوده پوشش VTS خورموسی می باشند و قصد ورود به کانال خورموسی را دارند به محض عبور از عرض جغرافیایی 29 درجه 30 دقیقه شمالی  می بایستی ورود خود را بر روی باندهای مشخص شده VHF به مرکز کنترل ترافیک دریایی گزارش دهند و همچنین کشتی هایی که بنادر ماهشهر و امام را ترک می نمایند پیش از حرکت با مرکز VTS تماس گرفته . و خروج خود را اعلام نمایند.

v   حداکثر سرعت کشتی ها در مناطق تحت پوشش منطقه VTS در منطقه دریایی خووموسی باید طبق قانون دریایی ، سرعت و فاصله ایمن را رعایت نمایند. در سایر موارد مورد لزوم تغییر سرعت و فاصله را با هماهنگی مرکز کنترل ترافیک میسر می باشد .

v   کشتیها , موظفند بر اساس دستورالعمل به سوی لنگرگاه اعلام شده از سوی کنترل ترافیک دریایی حرکت و پس از لنگراندازی در نقطه مشخص شده با کنترل ترافیک تماس و اتمام عملیات لنگراندازی را اعلام می نماید .

v      کلیه کشتیها قبل از کشیدن لنگر و خروج از لنگرگاه میبایستی با کنترل ترافیک تماس و مجوز لازم را کسب نمایند .

v   کشتیهایی که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کنترل به قصد خروج و ورود به بنادر امام و ماهشهر و یا سایر اسکله ها را داشته باشند می بایستی قبل از برداشتن لنگر مجدداً با مرکز کنترل تماس حاصل نموده و سپس از مسیر اعلام شده به آنها از لنگرگاه خارج و ضمن ملحق شدن راهنما در محل تعیین شده، به سوی بندر مورد نظر حرکت نمایند.

v   انجام هرگونه عملیات و تمرینات و مانوهای نظامی از پیش می بایستی براساس دستورالعمل مربوطه در زمان مقتضی به سازمان بنادر و دریانوردی منعکس و پس از هماهنگی لازم با مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر امام انجام گیرد تا امکان برنامه ریزی جهت حرکت کشتیها میسر گردد و تا از تداخل تمرینات نظامی با برنامه حرکت کشتیها پیشگیری شود.