سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات دریایی/مرکز کنترل ترافیک دریایی

خدمات ترافیکی برای کشتیها برگردان فارسی عبارت Vessel Traffic Services یا VTS است. این سیستم چنانچه از نامش پیداست، بیش از آنکه به تجهیزات سخت افزاری خاصی وابسته باشد، نوعی خدمت نرم افزاری بشمار می آید. درواقع راهنمایی کشتیها جهت عبور ایمن و بهینه در یک منطقه،با استفاده از هر ابزاری،حتیVHF بعنوان VTS تلقی شود.

اما آن چه امروزه از آن بعنوان VTS یاد میشود، سیستمی است یکپارچه متشکل از رادار VHF،AIS،ECDIS،و... که همه در کنار هم ،ابزاری بهینه برای راهنمایی مناسب و موثر کشتیها به دست میدهند.

در تعریف دقیق VTS چنین آمده است ((خدماتی است که توسط سازمان صاحب صلاحیت، بمنظور ارتقای ایمنی، افزایش کارایی ناوبری و حفاظت محیط زیست دریایی، به کشتیهای در حال تردد در منطقه تحت پوشش ارائه میشود.))

بدیهی است که برای عملیاتی شدن این خدمت ،مرکز ارائه کننده خدمات باید بتواند با کشتیها ارتباط برقرار کندو با توجه به شرایط ترافیکی منطقه تحت پوشش، با آنها به تعامل بپردازد.

 مرکز VTS بندر امام خمینی(ره) در سال 83 راه اندازی گردید این مرکز با دارابودن 21 نفر پرسنل تخصصی ودریایی (شامل 4 نفر سوپروایزر دارای مدرک SECOUND OFFICER و16 نفر دارای مدرک زبان انگلیسی میباشد مسئول پرسنل دارای مدرک لیسانس علوم دریایی)ویک نفر مهندس الکترونیک بعنوان ناظر سازمان در بخش کنترل ترافیک مشغول به فعالیت میباشد.

مرکز VTS بندر امام دارای یک سایت در مرکز کنترل و سه سایت در دریا بعنوان سکوهای رله کننده ارتباطات رادیویی میباشد فاصله سایتها بنحوی قرار گرفته اند که هچگونه خلا رادیویی وجود ندارد.موقعیت سایتها عبارتند از:

  • سایت شهید دهگان روبروی مرکز کنترل
  • سایت شهید رشیدی در 25 مایلی مرکز کنترل
  • سایت شهید حقگو در فاصله 45 مایلی از مرکز کنترل قرار دارد

همچنین پوشش راداری بگونه ایی است که هریک از رادارها قادر به پوشش بخش وسیعی از محیط اطراف خود میباشند. ودرصورت خارج از سرویس یک رادار، رادار دیگر کمک زیادی خواهد کرد.

1.       برقراری ارتباطات رادیویی با کشتیها در صورت لزوم به منظور ارائه خدمات اطلاعاتی ، کمک ناوبری

2.       نظارت و همکاری در خصوص امنیت دریانوردی و هماهنگی با ارگان های ذیربط .

3.    ارسال اطلاعات به موقع در هنگام تقاضای کشتی یا هر زمانی که بوسیله مرکز  کنترل ضروری شناخته شود. برای مثال : درمواقع تغییر ناگهانی وضع هوا ، وجود موانع بالقوه که تهدید جدی برای ایمنی ناوبری یا امنیت دریانوردی محسوب می گردد و... .

4.       ارائه خدمات ساماندهی ترافیک دریایی

5.    همکاری و هماهنگی لازم در مواقع اضطرار با ارگان ها و ادارات ذیربط و واکنش سریع به شرایط اضطراری از قبیل آلودگی محیط زیست دریایی ، تجسس و نجات و سایر پیشامدهای ویژه .

6.       برقراری ارتباط با کشتی ها ، خدمات وابسته از قبیل راهنمائی ، یدک کشی ، گمرک و ... بوسیله ارتباطات رادیویی .

 

خدمات VTS بندر امام خمینی(ره) در سه سطح قابل ارائه میباشد:

1-اطلاع رسانی

2-کمک ناوبری

3-سازماندهی ترافیک

در سطح اطلاع رسانی اطلاعات مشخصی در بازه های زمانی از پیش تعیین شده به کشتیها مخابره میشود. علاوه بر آن ،اطلاعات دیگری نیز میتواند درصورت تشخیص مرکز VTS و یا درپاسخ به درخواست کشتیها در اختیار آنها قرار گیرد.چنین اطلاعات میتواند مشتمل بر هویت و قصد کشتیهای دیگرشرایط کانال یا آب و هوا و یاخطرات احتمالی باشد.

در سطح کمک ناوبری معمولا در مناطقی که ناوبری در آنها بسختی انجام میشود مانند پیچها و نزدیکی به مغروقه ها ، نقاط کم عمق ، ومناطق باریک کانال و یا در شرایط جوی، بنا به درخواست کشتی و یا به تشخیص مرکز VTS انجام میگردد.

در سطح سازماندهی ترافیک که بیشتر برای برنامه ریزی و مدیریت ترافیک، با هدف پیشگیری از تراکم در کانال تردد و جلوگیری از پدید آمدن شرایط خطرناک بکار میرود اطلاعات لازم از طرف مرکز   VTSارائه و محدودیتهایی نظیر محدودیت سرعت اعمال میگردد.

سطح دیگری که شاید بتوان از آن بعنوان سطح چهارم یاد کرد ارتباط با خدمات مرتبط است در این سطح دریافت کنندگان خدماتVTS از کشتیهای در حال تردد فراتر میرود و بخشهایی از قبیل عملیات بندری، تجسس و نجات، اطفای حریق و یا احیانا VTS  های همسایه نیز از خدمات VTS بهره میگیرند.

 

خدمات مرکز کنترل ترافیک دریایی VTS در منطقه دریایی خورموسی شامل موارد ذیل می باشد:

1.  برقراری ارتباطات رادیویی با کشتیها در صورت لزوم به منظور ارائه خدمات اطلاعاتی ، کمک ناوبری

2.  ارسال اطلاعات به موقع در هنگام تقاضای کشتی یا هر زمانی که بوسیله مرکز کنترل ضروری شناخته شود. برای مثال : درمواقع تغییر ناگهانی وضع هوا ، وجود موانع بالقوه که تهدید جدی برای ایمنی ناوبری یا امنیت دریانوردی محسوب می گردد و... .

3.  ارسال اطلاعات مرتبط به کشتی هائی که در موقعیت های دشوار دریانوردی یا جوی واقع شده اند و یا دچار خرابی و یا بروز اشکال گردیده اند ، این گونه خدمات بر اساس درخواست شناورها و یا صلاحدید مرکز کنترل ارائه خواهد شد.

4.  ارائه خدمات ساماندهی ترافیک دریایی ، افسر کنترل با استفاده از اطلاعات آبراه ترافیک منطقه را ساماندهی نموده و در صورت لزوم با زیر نظر داشتن ترافیک و قوانین مربوط به آن و همچنین دانش دریایی کافی اطلاعات مناسب سیستم مدیریتی را ساماندهی می نماید.

5. همکاری و هماهنگی لازم در مواقع اضطرار با ارگان ها و ادارات ذیربط و واکنش سریع به شرایط اضطراری از قبیل آلودگی محیط زیست دریایی ، تجسس و نجات و سایر پیشامدهای ویژه .

6. برقراری ارتباط با کشتی ها، خدمات وابسته از قبیل راهنمائی ، یدک کشی ، گمرک و ... بوسیله ارتباطات رادیویی .

7. دریافت پیامهای ایمنی دریانوردی و ارسال آن به کشتیها واجرای دستورالعمل های ویژه دریانوردی در منطقه ، از قبیل نظارت بر چگونگی تردد در مسیرهای تعیین شده ، نظارت بر لنگرگاه ها و هدایت کشتی ها به لنگرگاه و نظارت بر موقعیت کشتیهای لنگر اندازی شده و ...

8.  هماهنگی جهت پهلودهی و جداسازی شناورها با راهنمایان مربوطه

9.  هماهنگی در تردد شناورها ونظارت بر آنها واطلاع به راهنمایان قبل از ورود شناور به منطقه

10.                    ارائه مشخصات شناور به راهنمایان از قبیل :طول،عرض ،آبخور،نوع کالا،زمان تقریبی ورودو...

11. تعداد و نوع یدک کش درخواستی اطلاع به یدک کش ها جهت عملیات پهلودهی و جدا سازی کشتیها

12. تبادل اطلاعات در نحوه هدایت شناور به اسکله و بالعکس

13. تبادل نظر در خصوص چگونگی استفاده از برنامه ریزی مربوط به شناورها وارائه تمام اطلاعات در خصوص ترافیک محدوه مانور .

14. اعلام جابجایی علائم کمک ناوبری به راهنمایان و اداره ایمنی و ثبت موقعیت آنها در سیستم راداری بمنظور عدم انحراف کشتیها از آبراهها و کانالهای موجود

15. ردگیری کشتیهای تحت هدایت راهنمایان با توجه به کانالیزه شدن مسیر حرکت أنها در سیستم راداری

16. اعلام نحراف کشتی به راهنمای مربوطه بمنظور پرهیز از به گل نشستن آنها

17. اعلام موانع موجود در مسیر کشتیها به فرماندهان آنها

18. اطلاع رسانی به کشتیهای واقع در لنگرگاه و راهنمایان مستقر بر روی کشتیها از تغییرات سریع جوی و دریایی جهت آمادگی آنها به منظور پیشگیری از بروز سوانح احتمالی

19. نوبت بندی عبور کشتیهای همزبان از بار برای پیشگیری از مخاطرات به دلیل کم عرض بودن بار

نحوه ورود و خروج کشتیها به منطقه VTS خورموسی:

کلیه کشتیهایی که قصد ورود به محدودهVTS  خورموسی را دارند می بایستی حداقل 48 و 24 ساعت قبل از ورود به منطقه، زمان تقریبی ورود (ETA) را به مرکز کنترل (CONTROL CENTER) اعلام نمایند. در مورد کشتی هایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس قصد ورود به بندر امام خمینی(ره) را دارند می بایستی به محض خروج از بندر و یا لنگرگاه کشور مبداETA  خود را بهKHOMINI EADIO  اعلام نمایند.

کلیه کشتیهایی که از خلیج فارس عازم محدوده پوششVTS  خورموسی می باشند و قصد ورود به کانال خورموسی را دارند به محض عبور از عرض جغرافیایی 29 درجه 30 دقیقه شمالی می بایستی ورود خود را بر روی باندهای مشخص شده VHF به مرکز کنترل ترافیک دریایی گزارش دهند و همچنین کشتی هایی که بنادر ماهشهر و امام خمینی(ره) را ترک می نمایند پیش از حرکت با مرکزVTS  تماس گرفته و خروج خود را اعلام نمایند.

حداکثر سرعت کشتی ها در مناطق تحت پوشش منطقهVTS  در منطقه دریایی خووموسی باید طبق قانون دریایی، سرعت و فاصله ایمن را رعایت نمایند. در سایر موارد مورد لزوم تغییر سرعت و فاصله را با هماهنگی مرکز کنترل ترافیک میسر می باشد.

کشتیها موظفند بر اساس دستورالعمل به سوی لنگرگاه اعلام شده از سوی کنترل ترافیک دریایی حرکت و پس از لنگراندازی در نقطه مشخص شده با کنترل ترافیک تماس و اتمام عملیات لنگراندازی را اعلام می نماید.

کلیه کشتیها قبل از کشیدن لنگر و خروج از لنگرگاه میبایستی با کنترل ترافیک تماس و مجوز لازم را کسب نمایند.

کشتیهایی که بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کنترل به قصد خروج و ورود به بنادر امام خمینی(ره) و ماهشهر و یا سایر اسکله ها را داشته باشند می بایستی قبل از برداشتن لنگر مجدداً با مرکز کنترل تماس حاصل نموده و سپس از مسیر اعلام شده به آنها از لنگرگاه خارج و ضمن ملحق شدن راهنما در محل تعیین شده، به سوی بندر مورد نظر حرکت نمایند.

انجام هرگونه عملیات و تمرینات و مانوهای نظامی از پیش می بایستی براساس دستورالعمل مربوطه در زمان مقتضی به سازمان بنادر و دریانوردی منعکس و پس از هماهنگی لازم با مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی(ره) انجام گیرد تا امکان برنامه ریزی جهت حرکت کشتیها میسر گردد و تا از تداخل تمرینات نظامی با برنامه حرکت کشتیها پیشگیری شود.

شماره تماس های کنترل: 61-06152282460

شماره تماس سوپروایزر: 06152282415