یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امور راهنمایان

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

           امور مربوط به راهنمایی کشتی ها حسب بند 4 از ماده سوم فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه 1348 که از جمله امور با اهمیت و حساس بنادر به شمار می آید به عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شده است که در راستای این مهم علاوه بر انجام عملیات راهنمایی ، موارد ذیل نیز توسط امور راهنمایان انجام می شود:

 

o         نظارت و کنترل راهنمایی کشتی ها

o         نظارت بر پهلودهی کشتیها و جداسازی آنها از اسکله

o         برنامه ریزی و ساماندهی نوبت کاری کارکنان راهنمایی کشتیها

o         هماهنگی با مراجع مربوط در امر پهلودهی و جداسازی کشتیها از اسکله

o         نظارت بر قراردادهای ذیربط

o         اقدام در جهت تهیه منابع انسانی ، فرآیندها و تجهیزات لازم کاری

o         بررسی و تعیین حداکثر آبخور و طول مجاز کشتی ها در خصوص هر اسکله

o         تعیین حدود کاری راهنمایان

o         نظارت بر عملکرد راهنمایان

o         مدیریت تربیت و تعلیم راهنمایان

o         تعیین شرایط و ضوابط راهنمایی

o         بررسی سوانح و شبه حوادث ها در حین عملیات راهنمایی

1.  دریانوردی: مطابق مقرره    A-VIII/49&50   از کنوانسیون   STCW-95 حضور راهنما برروی کشتی دلیل بر رفع مسئولیتهای فرمانده نخواهد بود. لذا فرمانده و دیگر اعضاء پل فرماندهی بایستی  ضمن اجرای وظایف محوله در خصوص ایمنی عملیات و ایمنی شخص راهنما اقدامات لازم را در خصوص تبادل اطلاعات و همکاری با راهنما  را نیز اتخاذ نماید.

2.  جبران خسارات : مطابق ماده 23 از فصل چهارم قانون دریایی ایران سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ایجاد شده از طرف راهنما را نخواهد داشت.

3.  مسئولیت حقوقی فرمانده : مطابق ماده 22 از فصل چهارم قانون دریایی ایران " در صورتی که فرمانده کشتی تذکرات راهنما را نپذیرد و یا مقررات مربوط به عبور و مرور و انتظامات بندری را ملحوظ ندارد"  ،"  در این صورت فرمانده مسئول هر گونه خسارت و پیش آمدی خواهد بود که از عمل آنها ناشی بشود و ممکن است به مجازاتهای مصرحه در ماده 64 نیز محکوم گردد" .