شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

واحدهای شناور

به روز رسانی : 27/05/1394  

توسط : سجاد سبزیوند

    خدمات ذیل به صورت 24 ساعته در این قسمت قابل ارائه می باشند :

·         سوخت رسانی

·         خدمات آب شیرین

·         خدمات یدک کشی

·         قایق راهنمابر