دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۳۹
 

قسمت واحدهای شناور یکی از زیرشاخه های اداره امور دریایی می باشد که مسئولیت نظارت بر واحدهای شناور که شامل یدک کشی،قایق های راهنمابر،بارجهای سوخت رسان و شناور آبرسان را بر عهده دارد.مسئولیت این قسمت بر عهده کارشناس مسئول واحدهای شناورمی باشد همچنین بدنه کارشناسی این قسمت متشکل از کارشناسان و تکنسین های علوم دریایی می باشد که مسئولیت نظارت بر کلیه فعالیتها و قراردادهای این قسمت را برعهده دارند.

یدک کش ها و قایق های راهنمابر:

         بندر امام در استان خوزستان و در طول جغرافیایی35 درجه و 25 درجه شمالی و عرض 49 درجه و 4 دقیقه شرقی و در فاصله65کیلومتری خور موسی قرار دارد. در بندرامام یک کانال دسترسی و حوضچه ایمن حفاظت شده وجود دارد که کشتیرانی و پهلوگیری کشتی ها با DWT ،100000 تا120000 و آبخور 14 متر را فراهم می آورد.یکی از قسمت های اصلی در اداره امور دریایی که نقش مهمی در عملیات پهلو دهی جداسازی و سایر عملیات های دریایی کشتی ها را دارا می باشد، بخش واحد های شناور می باشد.این بخش مسئولیت کلیه فعالیت های مربوط به شناور های یدک کش،قایق های راهنمابر و بارج های سوخت رسان و همچنین شناورهای آبرسان را بر عهده دارد.

یدک کش های موجود:

تعداد یدک کش های موجود به صورت سالیانه متغیر می باشد و تعداد ذکر شده در زیر بر اساس متوسط تعداد موجود می باشد:

یدکش با قدرت1000-2400 اسب بخار:6فروند

یدک کش با قدرت 2400-4400اسب بخار:4فروند

.

قایق های راهنمابر:

       با توجه به شرایط تردد در ورودی به بندر و مسافت موجود تعداد 4 فروند قایق راهنمابر فعال می باشند.دو فروند از قایق های موجود جهت عملیات های داخلی فعال بوده و دو فروند دیگر که از نوع قایق های تندرو می باشند در محدوده اسکله تا ایستگاه راهنمایی خور موسی جهت جابه جایی راهنمایان فعالیت می نمایند.