سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

قسمت واحدهای شناور یکی از زیرشاخه های اداره امور دریایی می باشد که مسئولیت نظارت بر واحدهای شناور که شامل یدک کشی،قایق های راهنمابر،بارجهای سوخت رسان و شناور آبرسان را بر عهده دارد.مسئولیت این قسمت بر عهده کارشناس مسئول واحدهای شناورمی باشد همچنین بدنه کارشناسی این قسمت متشکل از کارشناسان و تکنسین های علوم دریایی می باشد که مسئولیت نظارت بر کلیه فعالیتها و قراردادهای این قسمت را برعهده دارند.

یدک کش ها و قایق های راهنمابر:

         بندر امام در استان خوزستان و در طول جغرافیایی35 درجه و 25 درجه شمالی و عرض 49 درجه و 4 دقیقه شرقی و در فاصله65کیلومتری خور موسی قرار دارد. در بندرامام یک کانال دسترسی و حوضچه ایمن حفاظت شده وجود دارد که کشتیرانی و پهلوگیری کشتی ها با DWT ،100000 تا120000 و آبخور 14 متر را فراهم می آورد.یکی از قسمت های اصلی در اداره امور دریایی که نقش مهمی در عملیات پهلو دهی جداسازی و سایر عملیات های دریایی کشتی ها را دارا می باشد، بخش واحد های شناور می باشد.این بخش مسئولیت کلیه فعالیت های مربوط به شناور های یدک کش،قایق های راهنمابر و بارج های سوخت رسان و همچنین شناورهای آبرسان را بر عهده دارد.

یدک کش های موجود:

تعداد یدک کش های موجود به صورت سالیانه متغیر می باشد و تعداد ذکر شده در زیر بر اساس متوسط تعداد موجود می باشد:

یدکش با قدرت1000-2400 اسب بخار:6فروند

یدک کش با قدرت 2400-4400اسب بخار:4فروند

.

قایق های راهنمابر:

       با توجه به شرایط تردد در ورودی به بندر و مسافت موجود تعداد 4 فروند قایق راهنمابر فعال می باشند.دو فروند از قایق های موجود جهت عملیات های داخلی فعال بوده و دو فروند دیگر که از نوع قایق های تندرو می باشند در محدوده اسکله تا ایستگاه راهنمایی خور موسی جهت جابه جایی راهنمایان فعالیت می نمایند.

·                     انجام بازرسی از شناورها در موارد مورد نیاز

·                     گزارش مشکلات موجود و تعیین مهلت رفع اشکالات شناورها

·                     پیگیری رفع ایرادات ارائه شده در بازه زمانی تعریف شده

·                     برنامه ریزی، نظارت و راهنمایی ارائه خدمات دریایی مربوط

·                     نظارت جهت آماده به کار بودن تجهیزات مربوط به خدمات دریایی

·                     ایجاد هماهنگی با سایر مراجع مرتبط در امر خدمات تردد و ایمنی دریایی

·                     نظارت بر نگهداری پیشگیرانه شناورهای مربوط

·                     نظارت بر ایمنی شناورهای مربوط

·                     به کارگیری بهینه و بهره ور تجهیزات و وسایل مربوط

·                     نظارت بر قراردادهای ذی ربط

خدمات ذیل به صورت 24 ساعته در این قسمت قابل ارائه می باشند:

  • سوخت رسانی
  • خدمات آب شیرین
  • خدمات یدک کشی
  • قایق راهنمابر

نحوه درخواست یک یدک کش و قایق راهنمابر:

هر فرمانده شناور بر اساس نیاز عملیاتی کشتی خود به یکی از سه طریق زیر نسبت به درخواست یدک کش و یا قایق راهنمابر اقدام می نماید:

·                   از طریق روش اجرایی ارتباطات بندر

·                   از طریق راهنمای کشتی و یا نماینده کشتی

·                   از طریق کنترل ترافیک دریایی

سوخت رسانی

با توجه به اینکه یکی از خدمات موجود در بندر امام خمینی(ره)سوخت رسانی می باشد لذا این خدمات به صورت 24 ساعته با استفاده از 2 بارج سوخت رسان انجام می گردد.کلیه شناورهای متردد که تقاضای دریافت سوخت را در بندر دارند بایستی از طریق نماینده خود پس از خریداری سوخت از شرکت پخش فراورده های نفتی اقدام نمایند.در فرآیند تعریف شده موجود ،شناورهای ایرانی بایستی پس از ثبت نام در سامانه تخصیص سوخت با پیوست نمودن مدارک زیر نسبت به دریافت سوخت اقدام نمایند:

·                   گواهینامه ثبت شناور

·                   گواهینامه ماشین آلات

·                   مجوز خروج از بندر شناور

·                   مانیفست کالا

·                   دفترچه تردد انتظامی

کشتی های خارجی نیز سوخت مورد نیاز خود را بر اساس قیمت آزاد از شرکت پخش فراورده های نفتی خریداری می نمایند.

کلیه شناورهای متقاضی سوخت پس از ورود سوخت به بارج های سوخت رسان از طریق نماینده خود هماهنگی تحویل سوخت را انجام خواهند داد.


آب شیرین

به طور کلی کلیه شناورها از طریق نماینده خود می توانند قبل از ورود به بندر هماهنگی دریافت آب شیرین را به انجام برسانند.بر اساس امکانات موجود خدمات آبرسانی از طریق شناور آبرسان و ماشین آبرسان(از طریق اسکله)قابلیت ارائه خدمات در کلیه مکان های درخواستی فرمانده شناور اعم از کنار اسکله،لنگرگاه داخلی،لنگرگاه میانی و لنگرگاه خارجی وجود خواهد داشت.

تلفن: 06152282471

نمابر: 06152284732