یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

کمیته سوانح

تاریخ به روز رسانی :  1397/11/13   توسط: علی نژادمطوری

 

مرکز کنترل ترافیک  دریایی(VTS)

0615228-2460

0615228-2461

0615228-2415

مرکز جستجو ونجات دریایی (MRCC)

0615228-2452-6

کمیته بررسی سوانح دریایی

0615228-2466

 

دبیر کمیته بررسی سوانح دریایی

 

09112417527