سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۰۱:۳۲
 

اهداف جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

اهداف جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

 -اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری بخش دولتی در بندر

-افزایش توان عملیاتی بندر با جذب سرمایه های بخش خصوصی

-افزایش کیفیت و بهره وری خدمات بندری و دریایی با استفاده از توان بخش خصوصی

- استفاده از مزایای مناطق ویژه  اقتصادی بندری به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، تولید و پردازش کالا، تحرک در اقتصاد منطقه ای، برقراری ارتباط تجاری بین المللی،ایجاد اشتغال مولد،افزایش صادرات غیرنفتی و صادرات مجدد       

- ارتقای جایگاه بندر امام خمینی(ره)ازیک بندر سنتی (بندر نسل اول)با کارکرد منحصراً تخلیه و بارگیریبه یک مرکز تهیه و توزیع کالا(بندر نسل دوم)   

-احداث مراکز صنعتی پیشرفته در قالب صنایع تبدیلی، مونتاژ، بسته بندی و مراکز توزیع کالا                               

-فراهم نمودن شرایط لازم برای پیوستن کشور ایران به سازمان تجارت جهانیWTO))

-ایجاد بستر مناسب جهت رقابت تیمی بنادر کشور با بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس

-حذف هزینه های حمل مضاعف و کاهش بهای تمام شده کالا

-توسعه و تجهیز ترمینالهای اختصاصی

- افزایش تولید و اشتغالزایی در استان