دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲
 

ضوابط واگذاری و ساخت و ساز در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره )

ضوابط واگذاری اراضی :

1.پذیرش طرحها و واگذاری اراضی براساس طرحهای جامع و کاربریهای مصوب بندرصورت می گیرد.

2.مستاجر می بایست نقشه های تأسیسات و مستحدثات لازم را توسط مهندسین مشاور صلاحیت دار تهیه نماید.

3.مستاجر ملزم است حداکثر تا یک ماه پس از دریافت نقشه‌های تأییدشده نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید. در صورت تاخیر بیش از 30 درصد مستاجر بایستی نسبت به تمدید آن اقدام نماید در غیر این صورت موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

4.مستاجر بایستی در پایان هر مرحله احداث تأسیسات نسبت به تهیه نقشه‌های AS BUILT اقدام و به موجر تحویل نماید.

5.مستاجر مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری حاکم و مقررات عمومی بندر از قبیل مسایل ایمنی و امنیتی، محیط زیست و ... می باشد.

6.مستاجر موظف است مسئولیت خود را در برابر سازمان و اشخاص ثالث بیمه نماید.

7.پرداخت هزینه‌های مصرفی آب، برق، تلفن، هرگونه گسترش یا توزیع از محل تحویل انشعاب‌های مذکور و سایر هزینه‌های مشابه با مستاجر می‌باشد.

8.حفاظت از منطقه مورد واگذاری بعهده مستاجر بوده و در این رابطه باید هماهنگی کامل را با اداره گارد و انتظامات بندر بعمل آورد.

9.رعایت دقیق استانداردها، انجام تعمیرات لازم و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات در دوره قرارداد بر عهده مستاجر می باشد.

10.   موجر می بایست کلیه امکانات زیربنایی از قبیل مسیر دسترسی، برق، آب، فاضلاب و خطوط تلفن را تا ورودی قطعات، تامین نماید.

11.میزان اجاره بها در دوران ساخت و ساز، معادل 5% اجاره بهای ماهیانه می‌باشد.

 

ضوابط ساخت و ساز در اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره ) :

الف : ضوابط کلی

کالاها و محموله های خطرناک دارای شرایط وضـوابط خاص تکمیلی بوده و مـوارد ذیل را شامل نمیگردد.

تراکم مجاز برای ساخت انبارها و مخازن بطور کلی مجموعه انباری حداکثر 60% مساحت کل زمین محـدود گردد . ( مجموع کل کاربری انباری اعم از روباز ، مسقف یا مخازن )

40% فضای باقیمانده اختصاص به اجرای راه های ارتباطی داخلی و معابر ، محوطه سازی ، پارکینگ ، ساختمان های اداری ، خدماتی ، بهداشتی ، مذهبی ، تأسیساتی و . . . دارد .

حداقل فاصله احداث هرگونه ساختمان از دیوار پیرامونی 5 متر می باشد .

لازم است کف تمام شده ساختمان ها و انبار ها حداقل 10 سانتیمتر از کف تمام شده معابر بالاتر باشد .

حداکثر ارتفاع ساختمان های اداری و خدماتی به 10 متر و سه طبقه ، انبارها 15 متر و مخازن 9 متر محدود میگردد

ایجاد فضای سبز به مقدار2% زمین واگذاری .

ب : ضوابط معماری ساختمان های اداری و خدماتی

1- بالای پنجره ها آفتابگیر به عرض مناسب تعبیه گردد . در غیر این صورت پنجره ها به گونه ای نصب گردند که علیرغم تامین نور ، اشعه آفتاب به داخل اطاق نتابد .

2- ارتفاع کف پنجره ها در طبقه همکف 20/1 متر ، در طبقه اول 8/0 متر و برای سرویس های بهداشتی 2 متر در نظر گرفته شود .

3- پنجره های ساختمانهای اداری ، خدماتی و مذهبی از جنس آلومینیوم آنادایز دو جداره باشند .

4- سرویس های عمومی حتی الامکان خارج از ساختمان های اداری احداث و یا حداقل درب ورودی اصلی آنها در خارج ساختمانها باشد .

5- جهت رفاه حال رانندگان و مراجعین و کارگران مجموعه , محل استراحت ، سرویس عمومی ، سالن غذاخوری و فضای مذهبی متناسب با نیاز پیش بینی گردد .

6- ساختمان نگهبانی درب اصلی بگونه ای طراحی و ساخته شود که نگهبان در حالت نشسته قادر به دیدن کلیه جهت های اطراف و کنترل ورود و خروج باشد .

7- دیوارهای خارجی دوجداره باشند .

در ساختمان های اداری ، خدماتی ، رستورانها ، اماکن مذهبی از ورودی دوبل استفاده شود .

ج : ضوابط انبارها و باراندازهای مسقف و روباز

1- حداکثر عرض انبارها با توجه به ضابطه ایمنی « فاصله فرار » به 60 متر محدود شود .

2- در اضلاع طولی انبارها درهر 12 متر یک درب دو دهانه ریلی به ابعاد 5 m * 5 m پیش بینی گردد .

3- در دو سر انبار یک درب دو دهانه ریلی به ابعاد 6 m * 6 m پیش بینی گردد .

4- بعدی از انبار که درمجاورت ریل راه آهن قراردارد سکوئی به ارتفاع 1.20m و عرض 5 m پیش بینی گردد

5- درصورتی که در انبار کالای فله نگهداری می شود بمنظورجلوگیری از برخورد ماشین آلات و انباشت و فشارکالا به دیواره انبار یک کمربند از دیوارهای پیش ساخته بتنی( نیوجرسی ) به ارتفاع حدود 1.50m پیش بینی و اجرا گردد.

6- فاصله دو انبار مجاور حداقل 20 m اختیار شود .

7-   محدوده انبارهای روباز از معابر داخلی جدا شده و جهت دسترسی لیفتراک به کلیه کالاها ، هر 9 m یک دسترسی فرعی پیش بینی شود .

8-   پوشش انبار از ورق آلومینیوم فرم داده شده به ضخامت 0.7 mm و بصورت شیبدار اجرا گردد .

9- پوشش دیوارانبارها حداقل تا ارتفاع 2m از قطعات پیش ساخته بتنی ، دیواربا مصالح ساختمانی (ترجیحاً بلوک سیمانی ) و روکار آستر سیمانی و کنیتکس اجرا گردد

د : ضوابط ساختمانی وتأسیساتی

فاصله مخازن از معابر و یکدیگر با توجه به نوع مواد و ضوابط ایمنی آتش نشانی تابع آئین نامه های خاص بوده و باید مشاورین با استناد به ضوابط قابل قبول ، استانداردهای موجود را در استقرار این مخازن مد نظر قرارداده و جهت تصویب ارائه نمایند .

درصورتی که در مجموعه های انباری و مخازن ، فاضلاب های آلوده کننده محیط زیست ناشی از شستشو ایجاد شود باید جهت تصفیه مواد آلاینده پیش بینی خاص بعمل آمده و در این صورت استفاده از سیستم پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت مناسب اجباری می باشد .

محوطه ها و محدوده ها و معابر داخلی باید خط کشی ترافیکی شده و مسیرها با تابلوهای ترافیکی هشدار دهنده مشخص و جهت مراجعین ، تابلوهای راهنما نصب گردد .

ایجاد پست اختصاصی آتش نشانی با توجه به فعالیت هر مجموعه و اعمال ضوابط ایمنی آتش نشانی باید مد نظر قرار گیرد .

پیش بینی منبع آب هوائی ، با ظرفیت مناسب .

استفاده از کلید های ارت دار و اجرای سیستم ارت .

در مرکز توزیع برق خازن های تصحیح ضریب قدرت پیش بینی گردد .

ه : جداول نازک کاری و تیپ دیوارهای مورد نظر بندر امام متعاقباً توسط اداره طرح و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره : در خصوص موارد ذکر شده فوق در صورتیکه سرمایه گزار ، طرح یا پیشنهاد بهتری داشته باشد که به تأیید دستگاه نظارت برسد ، قابل تغییر می باشد.