دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۳۸
 

مهم ترین طرح های سرمایه گذاری اجرا شده در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

 

            مهم ترین طرح های سرمایه گذاری اجرا شده در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

 

 

 

نام شرکت

ترمینال غلات خلیج فارس

زمینه فعالیت

احداث ترمینال شماره یک غلات بندر امام خمینی(ره)   (شامل احداث اسکله ، سیلوی نگهداری و سیستم مکانیزه تخلیه و بارگیری غلات)

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

3000 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

450 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

1000 نفر

مساحت زمین واگذار شده

237800 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

20 میلیون تن در سال

 

نام شرکت

شکر نوین خلیج فارس

زمینه فعالیت

احداث کارخانه و انبار تصفیه شکر خام

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

1700 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

240 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

500 نفر

مساحت زمین واگذار شده

200000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

2/1 میلیون تن در سال

نام شرکت

روغن کشی نوید خلیج فارس

زمینه فعالیت

احداث کارخانه تصفیه روغن های خام خوراکی

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

940 میلیارد

میزان اشتغال زایی مستقیم

200 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

500 نفر

مساحت زمین واگذار شده

200000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

2/1 میلیون تن در سال

نام شرکت

بنیاد بارانداز

زمینه فعالیت

احداث پایانه مواد نفتی

(شامل اسکله ، خطوط انتقال و مخازن نگهداری مواد نفتی)

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

574 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

150 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

200 نفر

مساحت زمین واگذار شده

70000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

3 میلیون تن در سال

 

نام شرکت

توسعه صنایع بهشهر

زمینه فعالیت

احداث مخازن روغن خوراکی

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

52 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

50 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

100 نفر

مساحت زمین واگذار شده

100000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

1 میلیون تن در سال

نام شرکت

نفت پاسارگاد

زمینه فعالیت

احداث مخازن نگهداری قیر

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

110 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

30 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

70 نفر

مساحت زمین واگذار شده

8335 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

168000 تن در سال

نام شرکت

کیوان انرژی خلیج فارس

زمینه فعالیت

احداث مخازن نگهداری مواد نفتی و تأسیسات گرمایشی تانکرهای حامل مواد نفتی

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

150 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

55 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

200 نفر

مساحت زمین واگذار شده

56000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

400000 تن در سال

نام شرکت

نفت بهران

زمینه فعالیت

احداث مخازن نفتی

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

134 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

30 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

60 نفر

مساحت زمین واگذار شده

30000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

480000 تن در سال

نام شرکت

خدمات کشتیرانی محور طلایی

زمینه فعالیت

احداث مخازن و ترانزیت مواد نفتی

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

115 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

60 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

100 نفر

مساحت زمین واگذار شده

40000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

480000 تن در سال

نام شرکت

گروه سرمایه گذاری اروند سبحان

زمینه فعالیت

سرمایه گذاری و بهره برداری در بندر چندمنظوره اروندکنار

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری

835 میلیارد ریال

میزان اشتغال زایی مستقیم

150 نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم

500 نفر

مساحت زمین واگذار شده

240000 مترمربع

ظرفیت اسمی طرح

5/3 میلیون تن در سال