دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

ارتباط با ما

راه های ارتباط با ما :

آدرس : اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) -  اداره بازرگانی و سرمایه‌گذاری

صندوق پستی : 159

شماره های تماس :

  سرپرست اداره بازرگانی و سرمایه گذاری (داود چگنی)     5029-0615228

  کارشناس سرمایه گذاری  (امین نیازی)                                        4930-0615228

   مسئول امور منطقه ویژه   (قاسم جنامی)                                       4141-0615228      

  مسئول مرکز بازاریابی (سروش خاکی پور)                                   3045-0615228

   فاکس :3502-0615228

                                                                  

Web Site:http:\\bikport.pmo.ir

E-mail: marketing.bik@gmail.com