سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۲۹
 

ترمینال های اختصاصی

·       ترمینال های تخصصی

·       مشخصات ترمینال کانتینر

·       مشخصات ترمینال غلات

·       مشخصات ترمینالهای کالای عمومی:

·       مشخصات ترمینال آهن آلات و متفرقه (شماره 1)

·       مشخصات ترمینال آهن آلات و متفرقه (شماره 2)

·       مشخصات ترمینال آهن آلات و متفرقه (شماره 3)

·       مشخصات ترمینال سیلو ترانزیتی

·       مشخصات ترمینالهای نفتی 

 

مشخصات ترمینال کانتینر :

نام شرکت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیشگامان دریا گستر پاسارگاد

نوع فعالیت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر

توان عملیاتی: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6.000.000 تن) 700،000 TEU

تعداد انبار: .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .یک باب CFS

مساحت کل انبارها:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92019 متر مربع

مساحت محوطه ها:  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .296782 متر مربع

تعداد اسکله: . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 5 پست

 

تجهیزات

ردیف

نام دستگاه

تعداد(دستگاه)

ظرفیت (تن)

1

گنتری کرین

4

40

2

جرثقیل محوطه ای

3

140

3

لیفتراک

8

کمتر از 5

4

لیفتراک

2

15-5

5

لیفتراک

2

بیش از 15

6

ریچ استیکر

5

40

7

RTG

5

40

8

مینی لودر

3

---

9

کشنده

64

---

 

  

 

مشخصات ترمینال غلات و کالای اساسی

نام شرکت:. . . . . . . . . . . ................................... ... . . . . . . . شرکت ترمینال غلات خلیج فارس

نوع فعالیت:.  . . . . . . . . . . . . ................ . . . . . .... . . . . . . .تخلیه غلات

توان عملیاتی:. . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . .......... . . . . 18.5 میلیون تن

تعداد اسکله:. . . .  . . . . . . . .................... . ................. . . . . . .7 پست

 تناژ قابل پذیرش (پاناماکس و پست پاناماکس...................... 100000 تن

 

 

تجهیزات

ظرفیت (تن)

تعداد

نوع

ردیف

200 (تن/ساعت)

9

مکنده غلات

1

400 (تن / ساعت)

2

آتلودر برگا

2

350(تن/ساعت)

8

جرثقیل ساحلی 140 تن

3

 

 

 

 مشخصات ترمینالهای کالای عمومی:

مشخصات ترمینال آهن آلات و متفرقه (شماره 1)

نام شرکت:. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  گلف اجنسی ایران

نوع فعالیت:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادرات، واردات، ترانزیت، کاپوتاژ و ترانشیپ

توان عملیاتی:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250.000 تن

تعداد انبار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 باب

مساحت کل انبارها:. . . . . . . . . . . . . . . .  18،000 متر مربع

مساحت محوطه ها . . . . . . . . . . . . . . . . 116،141 متر مربع

تعداد اسکله:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 پست

 

تجهیزات

ردیف

نام دستگاه

تعداد (دستگاه)

ظرفیت

1

جرثقیل محوطه ای

2

تا 25 تن

2

جرثقیل محوطه ای

2

40-25 تن

3

جرثقیل محوطه ای

7

بیش از 40 تن

4

لیفتراک

1

کمتر از 5 تن

5

لیفتراک

30

15- 5 تن

6

لیفتراک

6

بیش از 15 تن

7

تاپ لیفت

2

بیش از 40 تن

8

کشنده

14

 

  

مشخصات ترمینال آهن آلات و متفرقه (شماره 2)

·نام شرکت:. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . گروه مشارکت اندیشه نوین آریا

نوع فعالیت:. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . صادرات،واردات،ترانزیت، کاپوتاژ، و ترانشیپ

توان عملیاتی:. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 2.500.000 تن

تعداد انبار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 باب

مساحت کل انبارها:. . . . . . . . . .. . . . . . . 318،000 متر مربع

مساحت محوطه ها: . . . . . . . . . . . . . . . .78،500 متر مربع

تعداد اسکله:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 پست

 

تجهیزات

ردیف

نام دستگاه

تعداد(دستگاه)

ظرفیت

1

جرثقیل محوطه ای

5

تا 25 تن

2

جرثقیل محوطه ای

3

40-25

3

جرثقیل محوطه ای

9

بیش از 40 تن

4

تاپ لیفت

3

بیش از 40 تن

5

لیفتراک

18

کمتر از 5 تن

6

لیفتراک

18

5-15 تن

7

لیفتراک

11

بیش از 15 تن

8

کشنده

23

  

 مشخصات ترمینال آهن آلات و متفرقه (شماره 3)

نام شرکت:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت خدمات دریائی و بندری سینا

نوع فعالیت:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادرات، واردات، ترانزیت، کاپوتاژ و ترانشیپ

توان عملیاتی:. . . . . . . . . .  . . . . . . . .1.500.000 تن

تعداد انبار: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 باب

مساحت کل انبارها:. . . . . . . .. . . . . .18،000 متر مربع

مساحت محوطه ها: . . . . . . .. . . . . .124،111 متر مربع

تعداد اسکله:. . . . . . . .  . . . . . . . . . . 3 پست

 

تجهیزات

ردیف

نام دستگاه

تعداد(دستگاه)

ظرفیت

1

جرثقیل محوطه ای

2

تا 25 تن

2

جرثقیل محوطه ای

3

40-25 تن

3

جرثقیل محوطه ای

7

بیش از40 تن

4

لیفتراک

1

تا 5 تن

5

لیفتراک

17

15-5 تن

6

لیفتراک

10

بیش از 15 تن

7

کشنده

22

 

مشخصات ترمینال مواد معدنی و پودر صنعتی

نام شرکت:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت صنایع فولاد ( مواد معدنی )

نوع فعالیت:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادرات، واردات، کاپوتاژ و ترانشیپ

توان عملیاتی:. . . . . . . . . .  . . . . . . . .4.000.000 تن

نام شرکت:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت آلومینیوم ایران ( پودر صنعتی )

نوع فعالیت:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واردات، کاپوتاژ و ترانشیپ

توان عملیاتی:. . . . . . . . . .  . . . . . . . .2.000.000 تن

 

 

 مشخصات ترمینال فله مایع

نام شرکت:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت مخازن بهشهر

نوع فعالیت:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حمل یکسره

توان عملیاتی:. . . . . . . . . .  . . . . . . . .4.000.000 تن

 

مشخصات ترمینال سیلو ترانزیتی

·ترمینال سیلو به منظور تسریع در تخلیه غلات با ظرفیت 75 هزارتن با امکانات ویژه اى در بندر امام خمینی احداث گردیده است.این سیلو با احتساب انبارهاى روباز، مجموعاً امکان ذخیره سازى یکصدو هفتاد هزارتن غله را دارد، محل تلاقی شبکه هاى حمل ونقل دریایی و زمینی می باشد و همانند سایر باراندازها وانبارهاى بندر به شبکه سراسرى راه آهن متصل است و متشکل از سى کندوى مجتمع به ظرفیت 30000 تن ، پنج کندوى منفرد به ظرفیت 37500 تن و انبار فله به ظرفیت 7500 تن مى باشد سیلو مجهز به دوستگاه آنلودر پر قدرت، دوستگاه مکنده جهت ته روبی و تسمه نقاله هاى افقى وعمودى جهت انتقال 3000 تن گندم درساعت است. توان عملیاتی این مجموعه سالانه 1.500.000 تن می باشد. همچنین سیلو داراى دوستگاه باسکول صد تنی واگن کش و سه دستگاه باسکول شصد تنی کامیون کش است.

 

 مشخصات ترمینالهای نفتی

 - ظرفیت انبارش مواد نفتی در سایت های اختصاصی نفتی:  175400 تن 

- تعداد اسکله تخلیه و بارگیری مواد نفتی:  5 پست 

- ظرفیت تخلیه و بارگیری مواد نفتی: 7.000.000 تن در سال

اطلاعات مخازن نگهداری مواد نفتی

 

ردیف

نام شرکت

تعداد مخزن

ظرفیت مخزن (تن)

1

نفت بهران

20

26500 تن

2

محور طلایی

27

53100 تن

3

نفت پاسارگاد

4

13600

4

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

24

60000

5

کیوان انرژی خلیج فارس

9

33000

جمع

78

186200 تن

 

 

اطلاعات اسکله های تخلیه و بارگیری مواد نفتی

ردیف

شماره اسکله

طول اسکله

آبخور اسکله

شرکت های بهره بردار

1

3

182

14

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

2

4

182

13

محور طلایی

3

33

182.5

12

نفت بهران- نفت پاسارگاد-کیوان انرژی خلیج فارس- محور طلایی(مخازن) خط نقره ای قشم

4

34

182.5

10

نفت بهران- نفت پاسارگاد-کیوان انرژی خلیج فارس- محور طلایی(مخازن) خط نقره ای قشم ایران مارین سرویس

5

38

182

9

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا- کیوان انرژی خلیج فارس محور طلایی