یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

به روز رسانی در :1394/04/24

توسط : خلیل حمید

 

به استناد بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1348 مجلسین :

 

 صدور مجوز تاسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ساحلی و دریایی ضمن طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری بعهده سازمان متبوع می باشد

 
در همین راستا اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – بندر امام خمینی(ره) عهده دار این وظیفه قانونی مطابق مراحل زیر در سطح استان خوزستان می باشد. بدیهی است هرگونه ساخت و ساز یا بهره برداری بدون مجوز، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.

 

مرحله اول : بررسی و تصویب طرح و موافقت با تکمیل مطالعات طرح پیشنهادی

مرحله دوم : صدور مجوز ساخت و تعمیرات اساسی

مرحله سوم : صدور مجوز بهره برداری

  •   جهت حفظ وحدت رویه ، فرایند گردشکار و مدارک مورد نیاز را از سایت کمیته صدور مجوز سازمان به آدرس ذیل اخذ نمایید.

https://sm.pmo.ir