یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

به روز رسانی در : 98/01/15  توسط : عبدالحسن عیسی نژاد

 

 

اساتید ،مدرسین و مراکز آموزشی که تمایل به همکاری با اداره آموزش را داشته باشند ضمن تکمیل فرم زیرآن را به آدرس پست الکترونیکی یا از طریق فاکس به شماره 2545 - 0652252 ارسال نمایند.

شماره تلفن های تماس  2558و 2544و2547 و 5034 - 0615228

E-mail:trainning@khomeiniport.com 

 دریافت فر م مشخصات فردی و سوابق مدرسین  -PDF

دریافت فرم خود اظهاری موسسات و مراکز آموزشی  - PDF