سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۴
 

ماموریت و چشم انداز

ماموریت، چشم‌انداز و اهداف استراتژیک

 

توضیحات بندری  


الف- چشم انداز :

1)بندر هاب غلات خلیج فارس و آسیای میانه

2)دروازه ترانزیت دریایی کالاهای نفتی و غیر نفتی

 

تجهیزات بندری

 

ب – ماموریت:

1) ایجاد بستر و فضای مناسب جهت پذیرش کالا و کشتی در بندر از طریق فراهم نمودن تسهیلات، بهبود امکانات و کاهش زمان فرآیندهای کسب و کار

2) فراهم نمودن بستر منافع و فرصت اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری خصوصی به منظور توسعه صنعت بندری و دریایی و کاهش قیمت تمام شده کالا

3) کنترل و نظارت بر اجرای قوانین ملی و کنوانسیونهای بین المللی به منظور ایجاد محیطی ایمن و پاکیزه در سواحل، بنادر و آبراه‌های تحت نظارت و حاکمیت اداره کل

 

ماموریت-2

 

ج ) اهداف استراتژیک

1) ایجاد ظرفیت‌های جدید سرمایه گذاری از طریق توسعه اراضی بندری

2) توسعه و تقویت ترمینال‌های بندری به منظور پذیرش گروه‌های اصلی کالا

3) افزایش توان عملکردی بندر (Throughput) به منظور پذیرش 80 میلیون تن کالا

4) افزایش بهره‌وری و ارتقاء رکوردها از طریق رشد نرم‌های عملیاتی و حذف اتلاف‌ها

5) اعمال حاکمیت منطقه ویژه با ایجاد رویه‌های یکپارچه به منظور توسعه لجستیک بندری و فعالیت‌های ارزش افزوده

6) ایجاد جامعه بندری یکپارچه و توسعه همکاری با ذینفعان بندری و دریایی

7) ارتقاء ایمنی دریایی و بندری و توسعه فعالیت‌های HSE

8) ارتقاء زیرساخت های ICT و توسعه خدمات الکترونیکی

9) بهبود مستمر خدمات و فرایندهای کاری مرتبط با مشتریان، کارکنان و ارباب رجوع

10) گسترش تحقیقات و نوآوری در عملیات دریایی و بندری

11) توانمندسازی منابع انسانی از طریق توسعه آموزش‌های کاربردی و لجستیک   

12) برخورداری شهروندان از منافع توسعه اقتصادی از طریق ایجاد شهربندری