چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
رسیدگی به شکایات
 
با توچه به رسالت این اداره کل در تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مرتبط آنان ، دفتر رسیدگی به شکایات آماده دریافت کلیه شکایات و انتقادات شما سروران گرامی در خصوص عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان می باشد .
لذا می توانید به طرق ذیل شکایت و انتقاد خود را مطرح نموده تا مورد رسیدگی واقع شود .در پایان یادآور می شود مشخصات فردی شما نزد شکایت شونده فاش نخواهد شد مگر در مواردی که برای رسیدگی مناسب ، نیاز باشد .
 
 
 
1- سایت اینترنتی اداره کل : تکمیل این قسمت (در ضمن برای پیگیری شکایات می بایست به صفحه نخست این وب سایت مراجعه نموده و در قسمت ارسال و پیگیری مشکلات ، سمت راست پائین ، شماره پیگیری را وارد نموده تا از اقدامات صورت گرفته آگاه شوید.) یا تکمیل فرم شکایات یا درخواست مردمی و ارسال آن از طریق مکاتبه یا پست الکترونیکی
 
2- از طریق مکاتبه : مجتمع بندری امام خمینی (ره) - صندوق پستی 159 - بر روی پاکت ذکر شود مربوط به حوزه مدیریت ( رسیدگی به شکایات و بازرسی )
 
3- از طریق پست الکترونیکی : shekayat@bik.ir

 

4- از طریق تماس با تلفن گویای هوشمند 84933020-021 جهت ثبت پیشنهادات ، انتقادات و شکایات عموم شهروندان ، همکاران و ذینفعان

 

5-از طریق مراجعه به سایت مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ( سامد ) در بخش ارتباط الکترونیکی مردم و دولت