سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ۰۴:۱۴
 

اعلام دیدگاه و پیشنهاد

رسیدگی به شکایات

 

با توجه به رسالت این اداره کل در تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مرتبط آنان ، دفتر رسیدگی به شکایات آماده دریافت کلیه شکایات و انتقادات شما سروران گرامی در خصوص عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان می باشد .

لذا می توانید به طرق ذیل شکایت و انتقاد خود را مطرح نموده تا مورد رسیدگی واقع شود .در پایان یادآور می شود مشخصات فردی شما نزد شکایت شونده فاش نخواهد شد مگر در مواردی که برای رسیدگی مناسب، نیاز باشد .

 

1- سایت اینترنتی اداره کل : تکمیل این قسمت (در ضمن برای پیگیری شکایات می بایست به ذیل همین سایت مراجعه نموده  ، شماره پیگیری را وارد نموده تا از اقدامات صورت گرفته آگاه شوید.) یا با تکمیل فرم شکایات یا درخواست مردمی و ارسال آن از طریق مکاتبه یا پست الکترونیکی shekayat@bik.ir این اداره کل را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود مطلع فرمائید.

2- از طریق مکاتبه : مجتمع بندری امام خمینی (ره) - صندوق پستی 159 - بر روی پاکت ذکر شود مربوط به حوزه مدیریت ( رسیدگی به شکایات و بازرسی )

3- از طریق پست الکترونیکیshekayat@bik.ir

4- از طریق تماس با تلفن گویای هوشمند 84933020-021 جهت ثبت پیشنهادات ، انتقادات و شکایات عموم شهروندان ، همکاران و ذینفعان

5-از طریق مراجعه به سایت مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ) سامد ( در بخش ارتباط الکترونیکی مردم و دولت