دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

دستورالعمل ارتباطات رادیوئی

                                                                            

 

 

 

اداره کل  بنادر و دریانوردی استان خوزستان

بندر امام خمینی (ره)

نام سند: دستورالعمل ارتباطات MRCC

شماره سند:   PS-W51-01

 

 

 

تصویب کننده

تأیید کننده

تهیه کننده

امین موسی پور

محمد رضا مرادی

عادل حسینی

نام و نام خانوادگی

معاون امور دریایی

رییس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی

کارشناس مسئولMRCC

سمت

امضاء

 

تایید نماینده مدیریت

امضاء:

شماره و تاریخ:

6628/ پ 31   تاریخ30/4/86

ردیف

خلاصه تغییرات (اصلاحیه)

شماره صفحه

تاریخ تغییر

1.       

اضافه شدن توضیحات فرم اعلامیه دریایی

1 و 3

10/02/91

2.       

اضافه شدن دفتر ارسال و دریافت نمابر

2 و آخر

10/03/91

3.       

4.       

5.       

6.       

1- هدف

            هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح چگونگی ارائه خدمات بهینه ارتباطات دریایی می باشد .

دامنه کاربرد

ارائه خدمات ارتباطات دریایی از سوی مرکز جستجو ، نجات و مخابرات دریایی (MRCC) مطابق با این دستورالعمل اجرایی می باشد.

مسئولیت

مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده کارشناس مسئول جستجو ، نجات و مخابرات دریایی می باشد که رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی بر حسن اجرای آن نظارت دارد

مراجع

بند 6-3 استاندارد ISO 9001:2008

تعاریف

-        ارتباطات دریایی : دریافت پیامها و داده ها ، ارسال و مخابره به وسیله سیستمهای ارتباطی به عوامل درون و برون سازمانی مرتبط

شرح

1- برقراری ارتباطات رادیو تلفنی

شرح فعالیت

دریافت درخواست برقراری ارتباط رادیو تلفنی ( از خشکی به دریا و بالعکس )

ثبت مورد در فرم لیست مکالمات روزانه رادیوتلفنی

اقدام برای برقراری ارتباط

اعلام عدم برقراری ارتباط به درخواست کننده و ثبت علت در فرم لیست مکالمات روزانه رادیوتلفنی

تکمیل سایر قسمتهای فرم لیست مکالمات روزانه رادیو تلفنی

-         نرخ مکالمات بر اساس تعرفه‌های تصویبی ارائه شده از جانب سازمان بنادر و دریانوردی محاسبه و در فرم لیست مکالمات روزانه رادیو تلفنی ثبت می‌گردد. در صورت هر گونه تغییر در نرخ مکالمات موارد از سوی سازمان اعلام می‌گردد.

-         اپراتور ارتباطات می‌بایست بر اساس مکالمات ثبت شده در فرم لیست مکالمات روزانه، به تفکیک شرکتهای کارگزاری موارد را در نرم‌افزار مربوطه ثبت و به همراه فرم آمار کارکرد ماهانه ارتباطات رادیو تلفنی به اداره امور مالی ارسال نماید.

-         در صورت درخواست از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ؛ کارشناس ارتباطات دریایی آمار ارائه خدمات رادیویی را ارسال می نماید

2-نحوه دریافت و ارسال تلفنگرام

شرح فعالیت

دریافت تلفنگرام

تکمیل فرم پیام مخابراتی (تلفنگرام)

ثبت

ارسال تلفنگرام به عوامل مرتبط

بایگانی یک نسخه از فرم

توضیحات تکمیلی

-         اپراتور ارتباطات دریایی می‌بایست پس از دریافت درخواست صدور تلفنگرام و ثبت در دفتر لاگ‌بوک، شرح پیام را در فرم تلفنگرام                     ثبت و نسبت به ارسال به قسمتها و ادارات مربوطه اقدام می گردد.

3- نحوه دریافت و ارسال اعلامیه های ایمنی دریایی(MSI)

شرح فعالیت

دریافت اعلامیه ایمنی دریایی(اعلامیه مانور دریایی و اعلامیه دریایی ....)

3-1اعلامیه مانور دریایی

ثبت در دفتر دریافت و ارسال نمابر (در صورت فاکس)

تکمیل فرم اعلامیه مربوطه

ارسال فرم اعلامیه دریایی به کنترل ترافیک دریایی به صورت فکس یا شفاهی

مخابره اعلامیه مانور دریایی

اطلاع‌رسانی به بنادر آبادان و خرمشهر (در صورتی که که مانور در محدوده آن بنادر باشد )

ثبت در لاگ بوک (BIK & MRCC & CRS OFFICIAL)

بایگانی فرم اعلامیه مانور دریایی

-         در صورت برگزاری مانورهای دریایی (تمرین تیراندازی) , کارشناسان ارتباطات دریایی می‌بایست پس از دریافت اعلامیه نسبت به تکمیل فرم اعلامیه مانور دریایی اقدام نماید.

-         به منظور اطلاع شناورهای حاضر در منطقه و دور شدن از منطقه عملیاتی, اپراتور ارتباطات دریایی می‌بایست اعلامیه‌های انجام مانور دریایی را 5ساعت قبل از شروع مانور, هر نیم ساعت یکبار بر روی کانال 16 باند VHF مخابره نماید.

-         از آنجا که در زمان انجام مانور از ورود و خروج کشتی‌ها به بندر ممانعت به عمل می‌آید, لذا کارشناس ارتباطات دریایی می‌بایست پس از دریافت خبر برگزاری مانور دریایی , اعلامیه مربوطه را به قسمت کنترل ترافیک ارسال تا اقدامات لازم توسط عوامل آن قسمت صورت پذیرد.

3-2 اعلامیه دریایی

دریافت پیام بصورت شفاهی و کتبی

تکمیل فرم اعلامیه دریایی

مخابره اعلامیه دریایی

ثبت در لاگ بوک (BIK & MRCC & CRS OFFICIAL)

بایگانی فرم اعلامیه دریایی

نکات اجرایی:

-         اپراتور ارتباطات دریایی برای ارائه هر گونه مخابره پیام بر روی باند VHF مطابق برگه اطلاعاتی راهنمای کانالهای ارتباطی اقدام می نماید.

-         اپراتورهای مستقر در مرکز MRCC بطور روزانه و در آغاز تعویض شیفت صبح نسبت به تکمیل فرم کنترل تجهیزات مخابراتی و تأسیساتی اقدام نموده و در لاگ بوک ((BIK & MRCC & CRS OFFICIAL و در صورت وجود خرابی یا ایراد مراتب از طریق اداره های متولی نگهداری تجهیزات یا تاسیسات مورد نظر پیگیری می شود تا مشکل رفع گردد.

4-ضمائم:

 

 

شماره فرم

عنوان فرم

ردیف

PS-51-F01

فرم لیست مکالمات روزانه رادیو تلفنی

1     

PS-51-F03

فرم تلفنگرام

2     

PS-51-F05

فرم اعلامیه مانور دریایی

3     

PS-51-F11

فرم اعلامیه دریایی

4     

PS-51-F12

دفتر دریافت و ارسال نمابر

5     

5-مدارک مرتبط:

-         استاندارد GMDSS

-         قوانین و مقررات پذیرفته شده IMO

-         نرم افزار ثبت مکالمات رادیویی