دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

فرم نظرسنجی

 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی(ره) 

 

فرم نظرسنجی خدمات ارتباطات وجستجو ونجات دریایی

دریانورد گرامی : هدف ما ارتقائ سطح کیفی ، ایجاد هماهنگیهای لازم ، برطرف نمودن معایب و کاستی ها ، سرعت و دقت بخشیدن و بهبود خدمات ارائه شده از سوی این مرکز می باشد . خواهشمند است نظرات و پیشنهادات سازنده خود را جهت نیل به اهداف یاد شده ارائه فرمایید  .

 بخش نخست : ارزیابی دریانوردان از خدمات ارائه شده توسط مرکز :

لطفاً در این قسمت ارزیابی و میزان رضایتمندی خود ، نسبت به خدماتی که خود یا سایر دریانوردان از این مرکز دریافت نموده اید را  اعلام فرمائید.

موارد ارزیابی

عالی                                           ضعیف

10

8

6

4

2

0

سرعت عمل پاسخگویی مرکز به درخواست نیاز در مواقع اضطرار چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل مرکز در هنگام اعلام اضطرار چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

امکانات و تجهیزات اعزام شده به منظور نجات افراد در چه سطحی است ؟

 

 

 

 

 

 

سرعت عمل اعزام شناور ناجی در صحنه عملیات چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

اگر از خدمات بندر استفاده کرده ایدکیفیت خدمات چگونه است ؟

 

 

 

 

 

 

مهارت پرسنل نجات دهنده و امدادرسان چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

دقت و سرعت انتقال افراد مجروح و مصدوم چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

سرعت عمل و نحوه ارائه مشاوره پزشکی توسط مرکز چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

کیفیت دوره های آموزشی برگزارشده توسط مرکز چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

کمیت و تعداد دوره های برگزارشده توسط مرکز چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

میزان کارآمدی و کاربردی بودن دوره های آموزشی چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

نحوه عملکرد مرکز در زمینه اعلام وضعیت جوی چگونه بوده است ؟

 

 

 

 

 

 

زمان بندی مرکز در اعلام وضعیت جوی(در دو نوبت 0915صبح و 1715 بعدازظهر) چگونه است ؟

 

 

 

 

 

 

دقت و صحت اطلاعات ارائه شده در اعلام وضعیت جوی چگونه است ؟

 

 

 

 

 

 

نحوه برقراری ارتباط تلفن به وی اچ اف ( تلفن پچ ) چگونه است ؟

 

 

 

 

 

 

سطح توانایی و دانش پرسنل به هنگام ارائه اطلاعات چگونه است ؟

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : نظرات و پیشنهادات راهبردی خود را در موارد ذیل اعلام فرمائید :

1-      چگونگی ارائه خدمات جستجو و نجات توسط مرکز جستجو و نجات دریایی بندرامام خمینی(ره)

2-      چگونگی برگزاری دوره های آموزشی ( دوره های آموزشی پیشنهادی مورد نیاز خود را نیز اعلام نمائید )

3-      چگونگی ارائه خدمات ارتباط دریایی توسط مرکز ارتباطات دریایی بندرامام خمینی(ره)