یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

به روز رسانی در : 1393/01/16

توسط : سید احمد بزرگ زاده

 

منطقه تحت پوشش مرکزجستجو و نجات دریایی بندر امام خمینی

 

 

مناطق حدفاصل عرضهـای جغــرافیائی 29 درجه و

30 دقیقه شمـــالی تا 30 درجه و 30 دقیقه شمالی

                                       و

      مناطق حدفاصل طولهای جغرافیــائی 48 درجه شرقـــی

تا 50 درجه شرقی