یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

 

منطقه تحت پوشش مرکزجستجو و نجات دریایی بندر امام خمینی

مناطق حدفاصل عرضهـای جغــرافیائی 29 درجه و

30 دقیقه شمـــالی تا 30 درجه و 30 دقیقه شمالی

                                       و

      مناطق حدفاصل طولهای جغرافیــائی 48 درجه شرقـــی

تا 50 درجه شرقی