دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۰۳
 

مرکز تجهیزات مقابله با آلودگی

مرکز تجهیزات :

این مرکز در سال 1389 با خرید تجهیزات جدید مقابله با آلودگی  با صرف هزینه ای بالغ بر بیست میلیارد ریال خریداری و در سال 1390 به بهربرداری رسید .این تجهیزات  متناسب با شرایط آب وهوایی منطقه شده و شامل موارد ذیل می شود:

1-اسکیمر صفحه ای  دو دستگاه

2-اسکیمر برسی  دو دستگاه

3-اسکیمر سطح کش  دو دستگاه

4-بوم رودخانه ای 600 متر

5-بوم دریایی  600 متر

6-بوم اوقیانوسی  300 متر

7-بوم و صفحات جاذب

8-مولد های برق سه فاز     4 دستگاه

9-دمنده های دستی        7 دستگاه

10-پمپ های کف کش
11- مخازن سیار و باد شونده
  در ابعاد 25 متر و 10 متر مکعبی