یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

به منظوربهینه سازی منابع انسانی و جلوگیری از تاسیس تشکیلات جدید برای طرح امداد رسانی  دریایی , اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی  با استفاده از منابع انسانی و توان فنی موجود  , وظیفه طرح امداد رسانی دریایی را به عهده گرفته است . که استعداد آن شاملکارشناسان دریایی تجسسس و نجات ,مدیریت بحران ,ارتباطات دریایی  و هواشناسی بصورتکشیک 24ساعته می باشد.همچنین تجهیزات رادیویی زیر برای این منظور مورد استفاده قرارمی گیرد 

1 دستگاه VHF SAILOR
1 دستگاه NAVTEX
1   دستگاه S.S.B مدل
1  دستگاه HF JRC
2  دستگاه VHF KYODO
1  دستگاه VHF MOTOROLA
1  دستگاه VHF JRC
 1 دستگاه AIS
 1 دستگاه ضبط مکالمات
 6 خط تلفن
2 خط فاکس

 

 

تجهیزات 4 تجهیزات 2
تجهیزات 3 تجهیزات 5
تجهیزات