یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۲۹
 

تجهیزات و منابع انسانی

 

به منظوربهینه سازی منابع انسانی و جلوگیری از تاسیس تشکیلات جدید برای طرح امداد رسانی دریایی , اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی با استفاده از منابع انسانی و توان فنی موجود , وظیفه طرح امداد رسانی دریایی را به عهده گرفته است . که استعداد آن شاملکارشناسان دریایی تجسسس و نجات ,مدیریت بحران ,ارتباطات دریایی و هواشناسی بصورتکشیک 24ساعته می باشد.همچنین تجهیزات رادیویی زیر برای این منظور مورد استفاده قرارمی گیرد

1 دستگاه VHF SAILOR

1 دستگاه NAVTEX

1   دستگاه S.S.B مدل

1 دستگاه HF JRC

2 دستگاه VHF KYODO

1 دستگاه VHF MOTOROLA

1 دستگاه VHF JRC

1 دستگاه AIS

1 دستگاه ضبط مکالمات

6 خط تلفن

2 خط فاکس

 

 

 

 

 

تجهیزات 4 تجهیزات 2
تجهیزات 3 تجهیزات 5
تجهیزات