دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

  به روز رسانی :  1395/10/10    یوسف مرادپور

آدرس : خوزستان , بندر امام خمینی (ره)  , مجتمع بندری امام خمینی (ره) , مرکز تجسس و نجات دریایی  , صندوق پستی 159 

 

Email : KHOMEINIRADIO@PMO.IR

 تلفن: 

 986152282452+                       فکس : 986152282456+

 986152282453+                                  986152286902+

 986152282455+

 986152285012+