دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲
 

آشنائی با مرکز - محدوده طرح

وظایف مرکز

 1- دریافت گزارش ها ، مشاوره ها و اعلام اطلاعات مورد لزوم و پایش وضعیت کشتی درصورتی که گزارشی حاکی از سانحه ای باشد که کشتی را به کمک نیازمند سازد.

2-ارائه خدمات بعنوان نقطه تماس میان فرمانده کشتی و کشورهای ساحلی مورد نظر ، درصورتی که وضعیت کشتی ایجادکننده تبادل اطلاعات میان کشتی و کشور ساحلی باشد اما در وضعیت اضطرار قرار نداشته باشد و نیازمند به عملیات تجسس و نجات نباشد.

3-ارائه خدمات بعنوان نقطه تماس میان کشور ساحلی و افراد شرکت کننده در عملیات سالویج دریایی توسط تسهیلات شرکتهای خصوصی به درخواست طرفین دارای منافع قانونی در کشتی ، درصورتی که کشور ساحلی بخواهد بر تمامی مراحل این عملیات نظارت داشته باشد.

محدوده جغرافیایی

نقطه ای به مختصات 29 51 00 N  048 45 00 E   واقع در دهانه اروند رود

نقطه ای به مختصات 29 13 00 N   049 10 00 E    واقع در منتهی الیه منطقه انحصاری اقتصادی ایران

نقطه ای به مختصات 29 34 00 N  050 32 00 E    واقع در ساحل شمالی خلیج فارس در حوالی بندر گناوه

 

 
محدوده طرح