یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

وظایف مرکز

 1- دریافت گزارش ها ، مشاوره ها و اعلام اطلاعات مورد لزوم و پایش وضعیت کشتی درصورتی که گزارشی حاکی از سانحه ای باشد که کشتی را به کمک نیازمند سازد.

2-ارائه خدمات بعنوان نقطه تماس میان فرمانده کشتی و کشورهای ساحلی مورد نظر ، درصورتی که وضعیت کشتی ایجادکننده تبادل اطلاعات میان کشتی و کشور ساحلی باشد اما در وضعیت اضطرار قرار نداشته باشد و نیازمند به عملیات تجسس و نجات نباشد.
3-ارائه خدمات بعنوان نقطه تماس میان کشور ساحلی و افراد شرکت کننده در عملیات سالویج دریایی توسط تسهیلات شرکتهای خصوصی به درخواست طرفین دارای منافع قانونی در کشتی ، درصورتی که کشور ساحلی بخواهد بر تمامی مراحل این عملیات نظارت داشته باشد.
محدوده جغرافیایی
نقطه ای به مختصات  29 51 00 N  048 45 00 E   واقع در دهانه اروند رود
نقطه ای به مختصات  29 13 00 N   049 10 00 E    واقع در منتهی الیه منطقه انحصاری اقتصادی ایران
نقطه ای به مختصات  29 34 00 N  050 32 00 E    واقع در ساحل شمالی خلیج فارس در حوالی بندر گناوه
 
محدوده طرح