یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۲۵
 

الزامات قانونی

الزامات زیست‌محیطی در خصوص پروژه‌های لایروبی

جنبه دیگری که ذکر آن حائز اهمیت است، ضرورت تهیه دستورالعمل لایروبی بلحاظ رعایت الزامات زیست‌محیطی است.

براساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی که منجربه اثرات سوء برگشت‌ناپذیر بر محیط‌زیست کشور شود ممنوع است. همچنین براساس ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب 28/3/1353 و اصلاحیه 24/8/1371) و نیز با توجه به ماده 688 قانون مجازات اسلامی لازم است که عملیات لایروبی به نحوی انجام شود که اثرات منفی زیست‌محیطی آن کوتاه مدت و برگشت‌پذیر بوده و الزامات زیست‌محیطی مندرج در قوانین و آئین‌نامه‌های کشور را برآورده نماید.

با توجه به آنکه مواد حاصل از لایروبی بستر رودخانه‌ها و دریاها لزوماً آلوده نیستند، این مواد جزء مواد مذکور در پیوست 1 کنوانسیون لندن (1972) که ناظر بر تخلیه مواد آلوده در دریاها است نمی‌باشد. با این وجود در صورتی که مواد حاصل از لایروبی دارای درصدی از مواد مضرة مذکور در پیوست‌های 2 و 3 این کنوانسیون باشد مواد لایروبی شده در چارچوب شمول مفاد کنوانسیون لندن (1972) قرار می‌گیرند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای کنوانسیون لندن می‌باشد لازم است که الزامات زیست‌محیطی بین‌المللی در خصوص دفع مواد آلوده در دریا را رعایت نماید.