دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰
 

تاریخچه

 بخش آبنگاری (Hydrographic)از جمله قسمت های زیر مجموعه اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی است که ملزم به رعایت قوانین سازمان بین المللی دریانوردیIMO و همچنین سازمان جهانی هیدروگرافیIHO می باشد.

به منظور ایمنی تردد واحدهای شناور در محدوده تحت حاکمیت، تیم هیدروگرافی بندرامام خمینی (ره ) با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مناسب اعم ازوسایل و ابزاردقیق جهت عملیات هیدروگرافی که دریک شناور مناسب بنام" آبنگار " مستقر است و با داشتن پرسنلی کارآمد ، با تجربه و دانش کافی دراین زمینه ، مورد اطمینان کلیة ارگان ها و نهادها بوده و با استفاده از روش علمی نسبت به انجام امر و پیروی از دستورالعمل ، به عنوان یک تیم مجرب و بیطرف شناخته شده و نسبت به اجرای عملیات هیدروگرافی برطبق برنامه ریزی و ارائه نقشه های لازمه براساس مقیاس های مورد نیاز از هرنظردارای بازده ای مفید می باشد.

بخش لایروبی  (Dredging)از جمله قسمت های زیر مجموعه اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی است که با در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان لایروبی کشور شامل دوفروندلایروب مکندة مخزن دار (HOPPER SUCTION TRAILING DREDGER ) بنام های بستان و هویزه ، سه فروند لایروب چنگکی بنام های دزفول ـ منصور ـ فلاخن و دو فروند بارج لای کش موتوردار بنام های نصیر 1 و نصیر 2 اقدام به عملیات لایروبی در بنادر جنوبی کشور می نماید و با افزایش عمق کانالهای دسترسی و اسکله ها نقش مهمی در افزایش ظرفیت بنادر با پذیرش کشتی های بزرگتر از نظر ابعاد و آبخور ایفا می نماید.