دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰
 

تجهیزات هیدروگرافی

تجهیزات هیدروگرافی:

دارای دو سری تجهیزات هیدروگرافی می باشد یک سری بر روی قایق آبنگار نصب می باشند و یک سری نیز قابل حمل می باشند که به هنگام آبنگاری در مناطق کم عمق بر روی قایق های لگنی نصب می گردنند.

قایق آبنگاری یک فروند

اکوساندرسه دستگاه   (Odom(hydrotrac , ATLAS DESO 15 , NAVISOUND 215 )

موقعیت یاب (DGPS) دو دستگاه (MAX , TRIMBLE)

دوربین نقشه برداری سه دستگاه (T16 , T2 , RIEGL)

کامپیوتر قابل حمل دو دستگاه (PanasonicToughbook CF-31 , HP)

جزرو مد نگار سه دستگاه (VALEPORT740-2 , RBR)

نرم افزار هیدروگرافی HYPACK