یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

تجهیزات هیدروگرافی:

دارای دو سری تجهیزات هیدروگرافی می باشد یک سری بر روی قایق آبنگار نصب می باشند و یک سری نیز قابل حمل می باشند که به هنگام آبنگاری در مناطق کم عمق بر روی قایق های لگنی نصب می گردنند.

قایق آبنگاری یک فروند

اکوساندر سه دستگاه    ( Odom(hydrotrac , ATLAS DESO 15 , NAVISOUND 215 )

موقعیت یاب (DGPS) دو دستگاه  (MAX , TRIMBLE)

دوربین نقشه برداری سه دستگاه  (T16 , T2 , RIEGL)

کامپیوتر قابل حمل دو دستگاه (PanasonicToughbook CF-31 , HP)

جزرو مد نگار سه دستگاه (VALEPORT740-2 , RBR)

نرم افزار هیدروگرافی HYPACK