یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

پروژه های لایروبی در حال انجام:

الف) لایروبهای هاپرساکشن

 

ردیف

 

پروژه لایروبی

 

تاریخ شروع

 

تاریخ پایان

 

حجم لایروبی برآورد شده

1

فاز 5 خورموسی

11/04/1394

 

64,200

 

2

فاز 4 اسکله 37 مرحله دوم

01/04/1394

 

278,044

 

ب) لایروبهای چنگکی:

ردیف

پروژه لایروبی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

حجم لایروبی برآورد شده

1

فاز 3 اسکله 37 مرحله دوم

15/03/1394

 

 192,645