یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۰۰
 

پروژه های در دست اجرا

پروژه های لایروبی در حال انجام:

الف) لایروبهای هاپرساکشن

 

ردیف

 

پروژه لایروبی

 

تاریخ شروع

 

تاریخ پایان

 

حجم لایروبی برآورد شده

1

فاز 5 خورموسی

11/04/1394

64,200

2

فاز 4 اسکله 37 مرحله دوم

01/04/1394

278,044

 

 

ب) لایروبهای چنگکی:

ردیف

پروژه لایروبی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

حجم لایروبی برآورد شده

1

فاز 3 اسکله 37 مرحله دوم

15/03/1394

192,645