سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

لیست دوره های آموزشی و مراکز آموزش دریانوردی

لیست دوره های آموزشی و مراکز آموزش دریانوردی مورد تائید اداره استانداردهای دریانوردان

 

ردیف

نام موسسه / مرکز آموزش

نشانی

نام مدیرعامل

تعداد شعبات

تلفن

1

موسسه آموزشی دریای دور

آبادان :کوی قدس ایستگاه 2- بهار 8 - پلاک 13

1

تلفن: 53328157

09166341765

فاکس:   53335395 (کد:061)

 

2

موسسه علمی آموزشی اتحاد خوشبین

شعبه مرکزی (ماهشهر)

ماهشهر -بلوار طالقانی- خیابان 15 خرداد - ساختمان چهارطبقه خوش بین

شعبه هندیجان

هندیجان شمالی - خیابان شهید ارسطو- جنب اداره منابع طبیعی - پلاک 818

2

تلفاکس:  52325209

همراه: 09166543775

همراه:  09151329178

همراه:09168032897

(کد:061)

تلفن:

52572784

 52572867 (کد:061)

همراه:09168061142

3

شرکت زاگرس دریا آبادان 

اروندکنار -نهر علی شیر- جنب پاسگاه دریابانی

1

تلفن : 53391866(کد:061)

فاکس: 53391766

همراه:  09166315215

4

مرکز آموزش توان دریای خرمشهر

آبادان:کارون-خیابان 15 - نرسیده به فلکه سده - پلاک 1/422

1

تلفن: 53327418

همراه: 09335879060

09016313800

فاکس:  53334558  (کد:061)

 

5

شرکت سراج دریا

آبادان- ایستگاه 12- روبروی ایستگاه تاکسی های خرمشهر

1

 

همراه:  09163344200

همراه: 09382953003

6

نگین اروندان

آبادان - خیابان دبستان - پشت اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمان شورای حل اختلاف سابق

1

تلفن: 53240616

فاکس:  53240617  (کد: 061)

7

شرکت دریاپیمای گناوه

سربندر -فاز 3 - بلوار اندیشه- بین بلوار سعدی و بلوار مولوی

1

تلفن :  52234095 (کد:061)

همراه:  09173722365

8

شرکت کیش رو آبی خرمشهر

خرمشهر-چهل متری-نرسیده به فلکه الله-نبش کوچه شاهد

1

تلفن:  53522024  (کد:061)

53523490

 
 
موسسه آموزشی دریای دور

ردیف

عنوان دوره

کدمجوز(فارسی)

تاریخ تایید

تاریخ انقضاء

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

52/95/01ت/3/31

96/1/1

96/12/29

 

2

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

46/95/02ت/3/31

96/1/1

96/12/29

 

3

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود

59/95/03ت/3/31

96/1/1

96/12/29

 

4

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

44/95/04ت/3/31

96/1/1

96/12/29

 

5

دوره آموزشی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500  سفرهای نزدیک به ساحل

13/95/05ت/3/31

95/1/15

95/12/30

 

6

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/95/06ج/3/31

96/1/1

96/12/29

 

7

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/95/07ت/3/31

96/1/1

96/12/29

 

8

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود

20/95/08ت/3/31

95/1/15

95/12/30

 

9

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود

01/95/09ج/3/31

95/1/15

95/12/30

 

10

دوره آموزشی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

35/95/10ج/3/31

95/1/15

95/12/30

 

11

دوره آموزشی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500  سفرهای نزدیک به ساحل

12/95/11ت/3/31

95/1/15

95/12/30

 

12

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

45/95/12ت/3/31

95/1/15

95/12/30

 

 13

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

47/95/13ت/3/31

96/1/1

96/12/29

 

14

دوره آموزشی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل

11/93/03ت/1/31

 

95/12/30

 

15

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل

65/95/15ت/3/31

96/1/1

96/12/29

 

16

دوره آموزشی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل

10/93/05ت/1/31

 

95/12/30

 

17

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل

66/95/17ت/3/31

96/1/1

95/12/30

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
موسسه علمی آموزشی اتحاد خوشبین
شعبه مرکزی (ماهشهر)

ردیف

عنوان دوره

کدمجوز(فارسی)

تاریخ تایید

تاریخ انقضاء

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

52/95/01ت/3/29

96/1/1

96/12/29

2

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود

59/95/02ت/3/29

95/1/1

95/12/30

3

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

45/95/03ت/3/29

96/1/1

96/12/29

4

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

46/95/04ت/3/29

96/1/1

96/12/29

5

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

47/95/05ت/3/29

96/1/1

96/12/29

6

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

44/95/06ت/329

96/1/1

96/12/29

7

دوره آموزشی تطبیقی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

50/95/07ت/3/29

96/1/1

96/12/29

8

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

49/95/08ت/3/29

96/1/1

96/12/29

9

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/95/09ت/3/29

96/1/1

96/12/29

10

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/95/10ج/3/29

96/1/1

96/12/29

11

دوره آموزشی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

43/95/11ت/3/29

96/1/1

96/12/29

12

دوره آموزشی قایقران بر روی قایقهای موتوری

36/95/12ج/3/29

96/1/20

96/12/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعبه هندیجان

 

ردیف

عنوان دوره

کدمجوز(فارسی)

تاریخ تایید

تاریخ انقضاء

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

52/95/01ت/3/62

96/1/1

96/12/29

 

2

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

45/95/02ت/3/62

96/1/1

96/12/29

 

3

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

47/95/03ت/3/62

96/1/1

96/12/29

 

4

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/95/04ت/3/62

96/1/1

96/12/29

 

5

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/95/05ج/3/62

96/1/1

96/12/29

 

6

دوره آموزشی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

43/95/06ت/3/62

96/1/1

96/12/29

 

7

دوره آموزشی تطبیقی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

50/95/07ت/3/62

96/1/1

96/12/29

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
شرکت زاگرس دریا آبادان

 

ردیف

عنوان دوره

کدمجوز(فارسی)

تاریخ تایید

تاریخ انقضاء

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

52/95/01ت/3/32

96/1/1

96/12/29

 

2

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

45/95/02ت/3/32

96/1/1

96/12/29

 

3

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

47/95/03ت/3/32

96/1/1

96/12/29

 

4

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/95/04ت/3/32

96/1/1

96/12/29

 

5

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/95/05ج/3/32

96/1/1

96/12/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
مرکز آموزش توان دریای خرمشهر

 

ردیف

عنوان دوره

کد مجوز

تاریخ تایید

تاریخ انقضاء

توضیحات

1

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/95/01ج/3/28

95/1/22

95/12/30

 

2

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/95/02ت/3/28

95/1/22

95/12/30

 

3

دوره آموزشی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

43/95/03ت/3/28

95/1/22

95/12/30

 

4

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

52/95/04ت/3/28

96/1/23

96/12/29

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
شرکت سراج دریا

 

ردیف

عنوان دوره

کدمجوز(فارسی)

تاریخ تایید

تاریخ انقضاء

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

50/95/01ت/3/65

96/1/1

96/12/29

 

2

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

49/95/02ت/3/65

96/1/1

96/12/29

 

3

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر مهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

48/95/03ت/3/65

96/1/1

96/12/29

 

4

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر سرمهندس بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

42/95/04ت/3/65

96/1/1

96/12/29

 

5

دوره آموزشی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

43/95/05ت/3/65

96/1/1

96/12/29

 

 6

دوره آموزشی سمت افسر مهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

32/95/06ت/3/65

95/1/15

95/12/30

 

 7

دوره آموزشی سمت افسر سرمهندس بر روی کشتی های با قدرت رانش کمتر از 3000  سفرهای نزدیک به ساحل

23/95/07ت/3/65

95/1/15

95/12/30

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگین اروندان


ردیف

عنوان دوره

کد مجوز

تاریخ تأیید

تاریخ انقضا

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

52/96/01ت/3/30

96/1/27

96/12/29

 

2

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

46/96/03ت/3/30

96/1/27

96/12/29

 

3

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

44/96/05ت/3/30

96/1/27

96/12/29

 

4

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

47/96/04ت/3/30

96/1/27

96/12/29

 

5

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

45/96/02ت/3/30

96/1/27

96/12/29

 

6

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/96/06ت/3/30

96/1/27

96/12/29

 

 7

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/96/07ج/3/30

96/1/27

96/12/29

 

8

دوره آموزشی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500  سفرهای نزدیک به ساحل

13/95/08ت/3/30

95/1/15

95/12/30

 

9

دوره آموزشی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

17/95/09ت/3/30

95/1/15

95/12/30

 

 
 
شرکت دریا پیمای گناوه


ردیف

عنوان دوره

کد مجوز

تاریخ تأیید

تاریخ انقضا

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

52/95/03ت/3/74

96/1/1

96/12/29

 

2

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

46/95/04ت/3/74

96/1/1

96/12/29

 

3

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

44/95/03ت/3/74

95/1/1

95/12/30

 

4

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

47/95/04ت/3/74

95/1/1

95/12/30

 

5

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

45/95/05ت/3/74

95/1/1

95/12/30

 

6

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/95/01ت/3/74

96/1/1

96/12/29

 

 7

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/95/02ج/3/74

96/1/1

96/12/29

 

8

دوره آموزشی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500  سفرهای نزدیک به ساحل

13/95/08ت/3/74

95/1/15

95/12/30

 

9

دوره آموزشی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

17/95/09ت/3/74

95/1/15

95/12/30

 

 
شرکت کیش رو آبی خرمشهر

ردیف

عنوان دوره

کدمجوز(فارسی)

تاریخ تایید

تاریخ انقضاء

توضیحات

1

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر سفرهای نامحدود

59/95/01ت/3/82

96/1/1

96/12/29

 

2

دوره آموزشی کمکهای اولیه پزشکی

02/95/02ج/3/82

95/1/15

95/12/30

 

3

دوره آموزشی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

35/95/03ج/3/82

95/1/15

95/12/30

 

4

دوره آموزشی کاربر مخابرات عمومی(GOC)

39/93/01ج/1/82

96/1/1

96/12/29

 

5

دوره آموزشی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل

11/92/19ت/1/82

 

95/12/30

 

6

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر و کمتر از 3000 سفرهای نزدیک به ساحل

65/95/14ت/3/82

96/1/1

96/12/29

 

7

دوره آموزشی کاربر مخابرات محدود (ROC)

38/93/02ج/1/82

 

95/12/30

 

8

دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

 

52/95/10ت/3/82

96/1/1

96/12/29

9

دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

46/95/09ت/3/82

96/1/1

96/12/29

10

دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

44/95/08ت/3/82

96/1/1

96/12/29

11

دوره آموزشی تطبیقی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

50/95/12ت/3/82

96/1/1

96/12/29

12

دوره آموزشی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

21/95/07ت/3/82

96/1/1

96/12/29

13

دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل

41/95/06ج/3/82

96/1/1

96/12/29

14

دوره آموزشی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل

43/95/11ت/3/82

96/1/1

96/12/29

15

دوره آموزشی کاربر مخابرات محدود (ROC)

38/93/02ج/1/82

96/1/1

96/12/29