یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدارک مورد نیاز شناسنامه های دریانوردی

 اللهم صل علی محمد و ال محمد(ص)

به روز رسانی در : 1397/11/13

توسط : اصلاحی

 

مدارک مورد نیاز جهت :

1-مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور شناسنامه دریانوردی

2-مدارک مورد نیاز جهت تمدید ویا تجدید  شناسنامه دریانوردی

3--مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور شناسنامه دریانوردی ( المثنی )

 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور شناسنامه دریانوردی
1-کپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)
2-کپی کارت ملی (پشت و رو)
3-کپی کارت سلامت معتبر مناسب
4-تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی
5-دو قطعه عکس 4*3پشت نویسی شده
6-فیش بانک ملی
7-کپی صفحه اول گذرنامه(پاسپورت)
8-کپی صفحات 1 تا 5 گواهینامه شایستگی یا پشت و روی گواهینامه مهارت دریانوردی
9- کپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه
10- کپی کارت ملی 2 نفر معرف
بازگشت

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید ویا تجدید  شناسنامه دریانوردی
1-کپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)
2-کپی کارت ملی (پشت و رو)
3-کپی کارت سلامت معتبر مناسب
4-تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی
5-دو قطعه عکس 4*3پشت نویسی شده
6-فیش بانک ملی
7-کپی صفحه اول گذرنامه(پاسپورت)
8-کپی صفحات 1 تا 5 
گواهینامه شایستگی یا پشت و روی گواهینامه مهارت دریانوردی
9- کپی 
گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه
10- کپی کارت ملی 2 نفر معرف
11- اصل شناسنامه دریانوردی

 بازگشت

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور شناسنامه دریانوردی المثنی
1-کپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)
2-کپی کارت ملی (پشت و رو)
3-کپی کارت سلامت معتبر مناسب
4-تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی
5-دو قطعه عکس 4*3پشت نویسی شده
6-فیش بانک ملی
7-کپی صفحه اول گذرنامه(پاسپورت)
8-کپی صفحات 1تا 5  
گواهینامه شایستگی یا پشت و روی گواهینامه مهارت دریانوردی
9- کپی 
گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه
10- کپی کارت ملی 2 نفر معرف
11- ارائه تعهد رسمی و ثبتی(تکمیل بند 10 فرم درخواست شناسنامه دریانوردی)

توضیح:فرایند صدور شناسنامه دریانوردی المثنی به مدت 2 ماه به طول می انجامد.

توضیح: هزینه صدور/تمدید/تجدید/ارتقاء سمت دریایی و المثنی شناسنامه دریانوردی 250000 ریال می باشد.

حساب سیبا به شماره 2176452210007 بانک ملی به نام درآمد اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان

بازگشت