دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۳
 

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی

سمت

E-Mail

داود تقدس

رئیس اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی

ta_taghaddos@bik.ir

جعفر خدرایی

کارشناس ارزیابی اسناد دریانوردی

 ta_khedraei@bik.ir

محسن منصوری هفشجانی

کارشناس آزمون های دریانوردی

              am_mansoori@bik.ir   

نصرت الله درویشی

کارشناس تضمین کیفیت

ta_darvishi@bik.ir

حسین آرمان

کارشناس مسئول صدور گواهینامه های دریانوردی

 ta_arman@bik.ir 

پویا شیرعلی

مسئول پذیرش اسناد دریانوردی

ta_shirali@bik.ir

آدرس پست الکترونیکی(E-Mail)اداره امتحانات: ECDEP@BIK.IR

تلفن : 52227470-061  و  52228340 -061

نمابر : 52221665-061