سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۴۱
 
جلیل اسلامی

جلیل اسلامی سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

 • : 06152282020
 • : 06152282021
 • : 06152282022
داوود چگنی

داوود چگنی معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 06152285014
 • : 06152285081
 • : 06152283354
سجاد سبزیوند

سجاد سبزیوند معاون امور دریایی

 • : 06152285061
 • : 06152286704
 • : 06152286705
 • :
صدراله بهرامی

صدراله بهرامی معاون مهندسی و عمران

 • : 06152282320-1
 • : 06152283353
نوراله اسعدی

نور اله اسعدی معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 • : 06152282120
 • : 06152285770
 • : 06152283351
 • :
محمد علی علایی

محمد علی علایی معاون فنی و نگهداری

 • : 06152285001
 • : 06152283350
 • :