دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۷
 
عادل دریس

عادل دریس مدیرکل

 • : 06152282020
 • : 06152282021
 • : 06152282022
 • :
عبدالرحیم شولکی

عبدالرحیم شولکی معاون مهندسی و عمران

 • : 06152282320-1
 • : 06152283353
 • :
سید علی سیاوش

سیدعلی سیاوش معاون اداری و مالی

 • : 06152282120
 • : 06152285770
 • : 06152283351
 • :
محمد علی علایی

محمد علی علایی معاون فنی و نگهداری

 • : 06152285001
 • : 06152283350
 • :
امین موسی‌پور

امین موسی پور معاون امور دریایی

 • : 06152285061
 • : 06152286704
 • : 06152286705
 • :
ایرج مدیری

ایرج مدیری معاون امور بندری و اقتصادی

 • : 06152285014
 • : 06152285081
 • : 06152283354
 • :