سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

مراکز جستجو و نجات دریایی

*صرفا جهت اطلاع:

شماره تماس مراکز جستجو و نجات دریایی برای موارد اضطراری می باشند. لطفا در صورت بروز سانحه دریایی و یا ارائه خدمات جستجو و نجات اضطراری در دریا با شماره های زیر تماس برقرار نمائید.

دریانوردان و مسافران دریایی در استان خوزستان در صورت مشاهده هرگونه شرایط اضطرار دریایی با شماره گیری تلفن  1550 "مراکز جستجو و نجات دریایی" می توانند به صورت 24 ساعته از خدمات آن بهره مند شوند.

نامشماره تماس1شماره تماس2شماره تماس3نمابر
مرکز جستجو و نجات بندر امام خمینی(ره)06152282452-5061522824290615228243906152282456
مرکز مقابله با آلودگی دریایی06152282452-5۰۶۱۵۲۲۸۲۴۲۹۰۶۱۵۲۲۸۲۴۳۹۰۶۱۵۲۲۸۲۴۵۶
مرکز کنترل و بازرسی کشتی‌ها۰۶۱۵۲۲۸۲۴۸۲۰۶۱۵۲۲۸۲۴۸۳۰۶۱۵۲۲۸۲۴۶۵